Lễ ký kết cung ứng lao động giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

17/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-BCĐGQVL ngày 10/11/2020 của Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm tỉnh về Triển khai thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; Ngày 11/12/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức đoàn đi làm việc tại tỉnh Hà Giang về việc tuyển chọn, giới thiệu, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đ/c Nguyễn Việt Phương-Tỉnh ủy viên-Giám đốc sở làm Trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn đ/c Sùng Đại Hùng-Tỉnh ủy viên-Giám đốc sở, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các Trường nghề, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, trưởng các Phòng chuyên môn liên quan của  Sở Lao động-TB&XH tỉnh Hà Giang.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang về tình hình lao động, việc làm tỉnh Hà Giang: Hà Giang là một tỉnh miền núi, biên giới, có diện tích tự nhiên 7.945,37km2. Đường biên giới giáp Trung Quốc dài trên 279km với điều kiện tự nhiên khắc nhiệt. Hà Giang có 11 đơn vị hành chính, gồm 01 thành phố và 10 huyện. Là một tỉnh nghèo, ước đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 22,53% hộ. Thu nhập bình quân đầu đầu người năm 2020 đạt trên 30 triệu đồng. Tính đến năm 2019, dân số Hà Giang có 855.000 người, dân số trong độ tuổi lao động khoảng 547.000 người (chiếm 64% dân số), gần 59% lao động làm việc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Về chất lượng lao động: Tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 54%, trong đó qua đào tạo nghề chiếm 44%. Số lượng đơn vị sử dụng lao động tại Hà Giang là 2.148 doanh nghiệp nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tập trung ở lĩnh vực xây dựng cơ bản nên khả năng thu hút lao động và tạo việc làm gặp nhiều khó khăn, bởi trung bình mỗi năm Hà Giang có khoảng 26.000 lao động có nhu cầu tiềm kiếm việc làm (trong khi bình quân tỉnh chỉ giải quyết việc làm cho khoảng 18.000 đến 19.000 nghìn lao động (cả đi làm việc ngoài tỉnh).

Vì vậy, để giải quyết việc làm cho người lao động trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang xác định tìm kiếm thị trường để đưa lao động đến làm việc tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với Sở Lao động - TB&XH Hà Giang về cung ứng nguồn lao động cho doanh nghiệp

Tại buổi làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi với phía Hà Giang về tỉnh hình lao động,việc làm của tỉnh: Một tỉnh vốn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô Hà Nội, diện tích tư nhiên 1.231,77 km2 địa hình chia làm 3 vùng là vùng núi, trung du, đồng bằn; tỉnh có 9 đơn vị hành chính; 07 huyện, 02 thành phố và 136 xã, phường, thị trấn.

Từ khi tái lập tỉnh (1997), tốc tăng trưởng GRDP của tỉnh nhiều năm đạt ở mức cao, có những năm đạt trên 20%; Giai đoạn (1997-2018) tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 14,9%/năm; So với một số tỉnh/thành phố phát triển, Vĩnh Phúc có tốc độ tăng trưởng cao hơn tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội nhưng lại thấp hơn so với một số tỉnh như Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên. Dân số của tỉnh là 1.151.154 người, chia ra: 573.621 người nam (chiếm 49,83%) và 577.533 người nữ (chiếm 50,17%).

Cùng với sự phát triển kinh tế, quy mô nền kinh tế của tỉnh ngày càng tăng, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá hiện hành) năm 2018 đạt 94,5 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 4 tỉ USD, chiếm khoảng 1,7% tổng GDP của cả nước, tăng 2,07 lần so với năm 2010 (45.673,3 tỷ đồng). Năm 2019, GRDP (giá hiện hành) đạt 104,53 ngàn tỷ đồng. Quy mô kinh tế ngày càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết việc làm, có nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho người dân. Kinh tế phát triển kéo theo GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) tăng, năm 2018 đạt 86,5 triệu đồng/người, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (năm 2018 đạt 58,5 triệu đồng); Năm 2019, GRDP bình quân đầu người đạt 90,5 triệu đồng/người. GRDP bình quân đầu người hàng tăng lên đã tác động mạnh mẽ đến tăng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh hàng năm.

Về  Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư: Tổng lũy kế doanh nghiệp đăng ký thành lập đến hết năm 2019 là 10.596 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là trên 130 nghìn tỷ đồng; Luỹ kế đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 1.095 dự án gồm: 357 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 4,7 tỷ USD và 738 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 76,8 nghìn tỷ đồng. Đã có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ với đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc; đứng đầu là Hàn Quốc với 180 dự án vốn đầu tư đăng ký trên 1,7 tỷ USD, tiếp theo là Nhật Bản, Đài Loan… Hiện nay, tỉnh đã thu hút được một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn nước ngoài đã đầu tư vào tỉnh Toyota, Honda, Sumitomo (Nhật Bản); Patron, Heasung Vina, Interflex (Hàn Quốc), Piaggio (Italia); De Heus (Hà Lan); SCG (Thái Lan), Các Tập đoàn lớn trong nước như SunGroup, VinGroup, FLC, Hồng Hạc Đại Lải, Lạc Hồng… đã và đang triển khai những dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã có gần 800 HTX, hàng năm số HTX mới thành lập không nhiều, hàng năm số lượng HTX tăng không đáng kể, biến động không lớn. Loại hình hộ kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2018 có khoảng 69.502 cơ sở.

Về công tác phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch tổng số 50 KCN và CCN với tổng diện tích 5.897,23ha. Trong đó, có 18 KCN, quy mô 5.228ha (đã có 11 Khu công nghiệp được thành lập và cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng diện tích quy hoạch là 2.157,3 ha, đất công nghiệp theo quy hoạch là 1.552,72 ha, trong đó: diện tích đất công nghiệp đã bồi thường, GPMB đạt 1.035 ha; diện tích đất đã cho thuê, đăng ký thuê là 649,03 ha. Tỷ lệ lấp đầy theo diện tích đất đã thu hồi, đầu tư xây dựng hạ tầng đạt 62,7%); Đã có 17 CCN được coi là hình thành và thành lập với tổng diện tích 58,039ha. Trong đó, 12 CCN đã được thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng; 05 CCN được coi là thành lập.

Về thông tin về doanh nghiệp:Theo kết quả thu thập, xử lý thông tin cung cầu lao động năm 2019: Trên địa bàn tỉnh có trên 4.500 doanh nghiệp báo cáo sử dụng 206.000 lao động, gồm: 2343 doanh nghiệp có vốn nhà nước sử dụng  39.576 lao động; 350 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng 110.000 lao động; 4.150 doanh nghiệp trong nước sử dụng 96.000 lao động.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Số doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh: 360 doanh nghiệp, sử dụng: 110.000 lao động (Lao động là người ngoại tỉnh: 24.400 lao động chiếm 24% lao động; Lao động là nữ: 72.600 lao động chiếm 66% lao động), trong đó: Trong khu công nghiệp: 210 doanh nghiệp sử dụng 75.000 lao động; ngoài khu công nghiệp: 150 doanh nghiệpsử dụng 35.000 lao động; Số doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh: 4.150 doanh nghiệp, sử dụng: 96.000 lao động (Lao động là người ngoại tỉnh: 25.900 lao động chiếm 27% lao động; Lao động là nữ: 37.500 lao động chiếm 39% lao động);

 Về ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Theo thông tin cập nhật theo tình hình Cầu lao động năm 2019, số doanh nghiệp hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động kinh doanh, sản xuất đa dạng, phong phú như: may mặc (giày dép, quần áo, đồ bơi…); linh kiện điện tử; nhiều doanh nghiệp là đơn vị sản xuất hàng phù trợ cho hai nhà máy sản xuất ô tô, xe máy như Honda và Toyota; sản xuất xe máy, tô tô (Honda, Toyota, Piagio);

Về thông tin tuyển dụng trong thời gian tới của một số doanh nghiệp: Nhu cầu lao động trong thời gian tới của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ 15-20 ngàn lao động/năm.

Về chế độ doanh nghiệp đối với người lao động: Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ tỉnh Vĩnh Phúc có 02 mước lương tối thiểu. Mức 3.920.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II: thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên;  Mức 3.430.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III: các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Tường. Các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ liên quan đến việc đi lại, nhà ở cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Cụ thể như sau: Chính sách hỗ trợ xăng xe: Hình thức hỗ trợ bằng tiền, trả trực tiếp vào kỳ lương hàng tháng. Mức hỗ trợ thấp nhất là 50.000 - 5.000.000 đồng/người/tháng. Bên cạnh doanh nghiệp hỗ trợ cùng một mức như nhau, một số doanh nghiệp hỗ trợ theo phân cấp chức vụ, vị trí hoặc căn cứ vào nơi cư trú của người lao động; Chính sách hỗ trợ đi lại:  Hình thức hỗ trợ bằng tiền, trả trực tiếp vào kỳ lương hàng tháng. cho người lao động. Mức hỗ trợ từ 100.000 - 2.200.000 đồng/người/tháng, bình quân 300.000 đồng. Một số doanh nghiệp hỗ trợ như nhau đối với tất cả lao động; một số doanh nghiệp hỗ trợ theo phân cấp chức vụ, vị trí hoặc căn cứ vào nơi cư trú của người lao động; Chính sách hỗ trợ nhà ở/thuê nhà cho người lao động: Hình thức hỗ trợ bằng tiền, trả trực tiếp vào kỳ lương hàng tháng. cho người lao động. Mức hỗ trợ từ 50.000 - 15.000.000/tháng (thường áp dụng với chuyên gia, lao động là người nước ngoài), bình quân 350.000 đồng. Đa số các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ về nhà ở hỗ trợ cho người lao động tỉnh ngoài, người lao động trong tỉnh nhưng ở địa phương xa nơi làm việc, không đi về hằng ngày được và lao động là người nước ngoài.

 

Giám đốc Sở Lao động - TB&XH Vĩnh Phúc Nguyễn Việt Phương cùng Giám đốc Sở Lao động - TB&XH Hà Giang Sùng Đại Hùng ký thỏa thuận hợp tác

Trên cơ sở trao đổi về tình hình lao động và giải quyết việc làm cho lao động giữa 2 tỉnh Hà Giang và Vĩnh Phúc; xuất phát từ nhu cầu thực tế về giải quyết việc làm cho lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Giang mong muốn Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước về lao động của 2 bên được thường xuyên trao đổi thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn và khả năng cung ứng lao động của Hà Giang; tạo điều kiện cho lao động Hà Giang được tiếp cận và làm việc ở các công ty, doanh nghiệp có việc làm thu nhập ổn định, có điều kiện về nơi ăn, nghỉ... Đồng thời, về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Giang cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Vĩnh Phúc đến Hà Giang để tuyển dụng lao động; tham khảo thị trường để đầu tư sản xuất-kinh doanh, tạo việc làm tại chỗ cho lao động Hà Giang.

Tại buổi làm việc, Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của 2 tỉnh cùng ký kết hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nghề cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và giải quyết việc làm cho lao động tỉnh Hà Giang./.

Nguyễn Thị Văn - Phòng Việc làm - An toàn lao động

 

Các tin đã đưa ngày: