Một số kết quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

07/01/2021

Giai đoạn 2016-2020, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tại Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực

 BAN-CHUAN-3.jpg

Theo Molisa.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: