Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống dưới 3% trong năm 2020

07/01/2021

Tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên cả nước ước tính giảm còn dưới 3% vào năm 2020.

1aaaa90679461.jpg

2asdg.jpg

3asdg.jpg

Theo Molisa.gov.vn

 
Các tin đã đưa ngày: