Quyết định số 363/QĐ-TTDVVL về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (20/10/2020)

Quyết định số 363/QĐ-TTDVVL về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (13/10/2020)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyết định số 5764/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/9/2017 (06/09/2017)

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: Cung cấp thiết bị dạy nghề May thời trang – Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc thuộc gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm 2017.
Các tin đã đưa ngày: