Triển khai Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2019 trong ngành chế biến gỗ

05/04/2019

Chiến dịch thanh tra lao động được thực hiện 04 năm liên tiếp trong các lĩnh vực: may mặc (năm 2015), xây dựng (năm 2016), điện tử (năm 2017), khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng (năm 2018); đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần ổn định quan hệ lao động hài hòa, có tác dụng lan tỏa tới việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác. Tiếp nối thành công đó, năm 2019, Bộ Lao động-TB&XH tổ chức Chiến dịch thanh tra với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ”.

Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019 trong ngành chế biến gỗ được triển khai trên địa bản cả nước với mục đích “Tăng cường tuân thủ; tạo môi trường làm việc tốt hơn, ổn định hơn”; “Huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đối tác xã hội để giải quyết những vấn đề không tuân thủ”; “Giúp các doanh nghiệp quản lý tốt lao động; thúc đẩy quan hệ lao động hài hoà”.

 

Tổ chức Hội thảo ba bên

Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019 bao gồm các hoạt động:

1. Hoạt động truyền thông: Đăng tài liệu và tin lên trang thông tin điện tử; Đăng báo của ngành; phát phóng sự trên sóng truyền hình; Tổ chức hội thảo tuyên truyền trực tiếp; hội nghị báo chí; Phát tờ rơi, sổ tay, sách nhỏ đến Thanh tra viên, người sử dụng lao động, người lao động; Tổ chức Lễ phát động chiến dịch; Tổ chức cuộc thi về ý tưởng tuân thủ và cải tiến; câu đố và giải đáp trên điện thoại di động; Đăng trên mạng xã hội; Đường dây nóng, email để hỏi và giải đáp thông tin

2. Hoạt động thanh tra: Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH xây dựng tài liệu hướng dẫn thanh tra và tập huấn cho Thanh tra viên; Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH và Thanh tra Sở Lao động-TB&XH các tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp chế biến gỗ.

3. Hoạt động hướng dẫn cải thiện tuân thủ và đào tạo, tập huấn: Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH tổ chức tập huấn cho Thanh tra viên và cán bộ tham gia Đoàn thanh tra với nội dung sai phạm thường gặp và kỹ năng phát hiện, xử lý; Tập huấn cho người sử dụng lao động và đại diện người lao động tại một số địa phương (Hướng dẫn trực tiếp trong quá trình thanh tra tại doanh nghiệp; Hướng dẫn doanh nghiệp thành lập ban cải tiến tuân thủ tại doanh nghiệp và cách thức hoạt động).

4. Hoạt động theo dõi, xử lý các vấn đề không tuân thủ sau thanh tra: Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra; Thực hiện các biện pháp can thiệp như làm việc với hiệp hội, đối tác ba bên, nhà mua hàng để đưa ra giải pháp cho vấn đề an toàn vệ sinh lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội. Làm việc với tổ chức đại diện người lao động để thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể nhằm cải thiện tiền lương điều kiện làm việc cho người lao động.

5. Hoạt động đánh giá, tổng kết: Báo cáo tổng kết; Chia sẻ thông tin về kết quả chiến dịch; Tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương doanh nghiệp tuân thủ hoặc cải tiến tốt pháp luật lao động.

 ANH TUẤN - THANH TRA SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH

 

 

Các tin đã đưa ngày: