Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho doanh nghiệp điện tử

19/05/2017

Thực hiện các hoạt động của Chiến dịch thanh tra lao động năm 2017 trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp điện tử, ngày 19/5/2017, Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH phối hợp với Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyền truyền, phổ biến pháp luật lao động cho các doanh nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có ông Lê Hữu Long - Phó Chánh thanh tra Bộ Lao động-TB&XH, ông Hoàng Quốc Trị - Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH và 80 đại biểu đại diện người sử dụng lao động, tập thể người lao động của 40 doanh nghiệp điện tử.

Ông Hoàng Quốc Trị - Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản pháp luật về lao động và an toàn, vệ sinh lao động cần chú ý thực hiện đối với doanh nghiệp điện tử gồm: Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động; Đối thoại, thương lượng, thỏa ước lao động tập thể; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và làm thêm giờ; Tiền lương; Bảo hiểm xã hội; Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; An toàn, vệ sinh lao động. Hướng dẫn ghi phiếu và phát Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp điện tử cho các doanh nghiệp dự hội nghị.

Hội nghị tuyền truyền, phổ biến pháp luật lao động cho các doanh nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh

Hội nghị đã nghe ý kiến trao đổi, đề nghị giải đáp về những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động của đại diện các doanh nghiệp và được Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH trả lời, hướng dẫn về các nội dung: trả lương làm thêm giờ; Giao kết hợp đồng lao động; đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; ….

Phát biểu tại hội nghị ông Hoàng Quốc Trị - Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu đại điện người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động của các doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu các nội dung triển khai tại hội nghị để tiến hành rà soát, đối chiếu với việc thực hiện tại doanh nghiệp để có biện pháp điều chỉnh, khắc phục ngay những nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật lao động để qua đó cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Giao Thanh tra Sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH để hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp; đồng thời áp dụng vào hoạt động thanh tra để chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật lao động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển.

ANH TUẤN - THANH TRA SỞ

Các tin đã đưa ngày: