Công ty TNHH Partron Vina: Mít-tinh hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 18 năm 2016

24/03/2016

Chiều 24/3/2016, Công ty TNHH Partron Vina (KCN Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên) tổ chức lễ Mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 18 năm 2016.

Để đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN, thời gian qua, Công ty TNHH Partron Vina luôn chú trọng đầu tư, kiểm định, bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy móc và thiết bị lao động; tích cực tuyên truyền cho cán bộ, người lao động cũng như nhà thầu làm việc tại công ty về việc thực hiện nội quy ATVSLĐ – PCCN; hàng năm tổ chức tập huấn và diễn tập thực hiện công tác PCCC cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty; trang bị đầy đủ và định kỳ cấp phát bảo hộ lao động cho người lao động, nhất là đối với người lao động làm việc tại vị trí đặc biệt như tiếp xúc với hóa chất, làm việc trong môi trường tiếng ồn cao. Hàng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên... Với nhiều biện pháp tích cực, năm 2015, công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động hay sự cố cháy nổ.

Trong năm 2016, công ty tuân thủ và duy trì nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ – PCCN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động về Luật AT-VSLĐ nhằm nâng cao ý thức về văn hóa, phòng ngừa tai nạn lao động; tổ chức huấn luyện, kiểm tra công tác AT-VSLĐ-PCCN cho 100% người lao động theo quy định; tăng cường đầu tư các điều kiện về cơ sở kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện làm việc; duy tu, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa máy móc thiết bị nhằm phát hiện và khắc phục sự cố mất AT-VSLĐ; phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đội PCCC cơ sở; cải thiện môi trường làm việc…

Theo Minh Hường baovinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: