Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2020 Trung tâm Điều dưỡng Người có công Tam Đảo

20/03/2020

Được sự đồng ý của BCH Chi bộ, Ban giám đốc Trung tâm, Ban thường vụ công đoàn cơ sở. Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2020, Ban giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm Điều dưỡng Người có công Tam Đảo đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2020.

Đồng chủ trì  Hội nghị có Đ/c Phạm Ngọc Sơn - Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm và Đ/c Đặng Việt Hùng - Chủ tịch Công đoàn bộ phận - Phó giám đốc Trung tâm; tham dự hội nghị còn có các Đ/c trong BGĐ và toàn thể cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của trung tâm.

 

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công Tam Đảo


Tại Hội nghị, CBVC trong cơ quan đã được nghe báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2019, báo cáo công khai tài chính Công đoàn năm 2019, báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Trong năm 2019, được sự quan tâm của Sở Lao động-TB&XH Vĩnh Phúc; sự lãnh đạo của Chi bộ; sự chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc; sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức trên các mặt như: Công tác chính trị tư tưởng, truyền thông và cải cách hành chính; công tác Điều dưỡng; công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ; cơ sở vật chất, thiết bị, kế hoạch - tài chính. Nhiều hoạt động đã được Trung tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, nâng cao toàn diện chất lượng thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2019.

Cùng với những kết quả đạt được của đơn vị, năm 2019 Trung tâm Điều dưỡng Người có công Tam Đảo đã được Sở Lao động TB&XH Vĩnh Phúc tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho tập thể đơn vị và 01 tập thể phòng chuyên môn; 01 danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; tặng giấy khen cho 01 tập thể phòng và 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc; công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến cho 16 cán bộ, viên chức. Có được kết quả này là do sự quyết tâm cao của Chi bộ, Ban Giám đốc, tổ chức công đoàn trong sự phối hợp chỉ đạo cùng với tập thể cán bộ, nhân viên đã đồng thuận, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của cán bộ, viên chức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan, hoạt động công đoàn trong năm 2019, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020, ý kiến sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động của cơ quan…

Giải đáp các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc khẳng định, Trung tâm sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn, phối hợp triển khai những hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020, đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác và cống hiến.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đặng Việt Hùng - Chủ tịch Công đoàn bộ phận- Phó Giám đốc Trung tâm đã phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng cơ quan phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nhất trí đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020 mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

 Nguyễn Thế Dũng-Phó trưởng Phòng HC-TC

Trung tâm Điều dưỡng Người có Công Tam Đảo

 

Các tin đã đưa ngày: