Vĩnh Phúc thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công qua Bưu điện

27/12/2020

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, có nhiều chính sách ưu đãi chăm lo đời sống người có công, chính sách an sinh xã hội.Trong đó chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tấm lòng tri ân đối với biết bao nhiêu anh hùng, liệt sỹ; đối với đồng bào, đồng chí đã hiến dâng của cải, vật chất và cả máu xương của mình cho nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc; chính sách ấy đã làm ấm lòng biết bao nhiêu người mẹ, người vợ, người con, biết bao nhiêu gia đình đã chịu nhiều đau thương mất mát trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cuộc đấu tranh gải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tỉnh Vĩnh Phúc có trên 20.500 đối tượng chính sách Người có công với cách mạng chi trả trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền chi trả trợ cấp gần 400 tỷ đồng/năm. Các chính sách liên quan đến lĩnh vực trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, đúng kỳ, đúng người, đủ số tiền và đến tận tay đối tượng thụ hưởng, qua đó đã gắn kết vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp với các chính sách của đảng và nhà nước.

Đội ngũ cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực, thường xuyên biến động nhất là ở cấp phường, xã, thị trấn. Yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành Lao động -  Thương binh và Xã hội ngày càng lớn đã tạo ra những áp lực không nhỏ với ngành. Việc chuyển đổi chi trả trợ cấp thông qua hệ thống dịch vụ công nhằm giảm tải công việc của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để tập trung vào công tác chuyên môn, kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện các chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh; Ngày 16/08/2018 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  ban hành công văn số 3395/LĐTBXH-KHTC giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh tỉnh phối hợp xây dựng “ Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua cơ quan Bưu điện”, đây là nhiệm vụ cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng đồng thời đúng với quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 và Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 23/10/2017 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần minh bạch hóa trong việc thực hiện các chính sách xã hội, phấn đấu đạt được môi trường thanh toán an toàn, hiệu quả về cơ sở pháp lý.

Công tác chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc qua hệ thống bưu điện bắt đầu được thực hiện từ quý II/2019. Thực tế qua gần 02 năm triển khai thí điểm đã có kết quả tốt, được các cơ quan quản lý và các đối tượng hưởng trợ cấp đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ.

Việc chi trả các chính sách trợ cấp hằng tháng cho đối tượng nười có công qua hệ thống bưu điện được thực hiện chính xác, nhanh chóng, kịp thời; giảm thời gian và áp lực công việc cho Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội cấp huyện, giúp cán bộ làm công tác TB&XH có nhiều thời gian tập trung vào việc chuyên môn, tuyên truyền phổ biến chính sách, quản lý đối tượng; hạn chế rủi ro trong quá trình nhận tiền từ các huyện, thành phố về cấp phát cho đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, phát hiện được những trường hợp bị trùng chính sách, chế độ như vừa hưởng hưu trí vừa hưởng trợ cấp xã hội, đối tượng từ trần, đối tượng không có ở địa phương chuyển đi nơi khác…

Nhân viên bưu điện thường xuyên phối hợp với địa phương tiến hành rà soát nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin về người thụ hưởng không đến điểm chi trả nhận tiền để có phương án phù hợp hoặc chi trả tại nhà. Vì vậy, công tác chi trả trợ cấp người có công được thực hiện kịp thời, đúng, đủ số tiền cho các đối tượng thụ hưởng.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song công tác chi trả trợ cấp người có công qua bưu điện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Một số người đi hưởng trợ cấp thay nhưng không có giấy uỷ quyền của người được hưởng trợ cấp;  một số đối tượng được tăng mới nhưng chưa nắm được lịch chi trả trợ cấp nên không tới nhận gây khó khăn cho việc thanh quyết toán…

Thời gian tới, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống để công tác chi trả, quản lý nguồn tiền, thanh quyết toán được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Dương Thị Thuỷ, phòng NCC

 

Các tin đã đưa ngày: