Vĩnh Phúc thực hiện chi trả hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 cho nhóm đối tượng: Người có công; Bảo trợ xã hội; Hộ nghèo, cận nghèo

19/05/2020

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để đảm bảo gói hỗ trợ tới tay đúng đối tượng và kịp thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 03/5/2020, đồng thời Sở đã tổ chức tập huấn, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; Các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh cũng tích cực rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng, thẩm định, phê duyệt danh sách, chi trả trước tiên cho các nhóm đối tượng: Người có công; Bảo trợ xã hội, Hộ nghèo, cận nghèo với mong muốn đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

 
   


Tính đến ngày 12/5/2020, toàn tỉnh đã hoàn thành xong việc chi trả hỗ trợ khó khăn cho trên 94 nghìn đối tượng là Người có công, Bảo trợ xã hội, Hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 115 tỷ đồng. Người dân được nhận hỗ trợ kịp thời, phấn khởi, những thắc mắc được cán bộ địa phương giải đáp tận tình, chu đáo. Các địa phương hoàn thành việc hỗ trợ xong sớm nhất là huyện Lập Thạch, Tam Dương, Yên Lạc và thành phố Vĩnh Yên.

UBND thị trấn Bá Hiến chi trả hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 cho đối tượng

Người có công, BTXH và Hộ nghèo, cận nghèo.

Trên địa bàn tỉnh có một số người trong diện thụ hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước về gói hỗ trợ của Chính phủ nhưng đã tự nguyện viết đơn xin không nhận tiền hỗ trợ để chia sẻ với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn hơn, thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc “thương người như thể thương thân”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Trong điều kiện khó khăn như hiện nay, việc đưa ra gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ với nhân dân. Không chỉ có giá trị về vật chất mà đây còn là sự động viên, hỗ trợ kịp thời về tinh thần đối với người dân. Tất cả vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trên tinh thần chung của cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục triển khai, rà soát và thực hiện hỗ trợ xong trước 30/6/2020 đối với các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm; Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh.

Dương Thị Thuỷ, phòng NCC

 

Các tin đã đưa ngày: