Hội nghị trực tuyến giảm nghèo toàn quốc giai đoạn 2016-2020

12/12/2020

Hội nghị trực tuyến giảm nghèo toàn quốc giai đoạn  2016-2020

Sáng 11/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo, giai đoạn 2016-2020. Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Vĩnh Phúc. Hội nghị kết nối trực tuyến với 9 huyện, thành phố trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Giai đoạn 2016-2020, với hơn 93 nghìn tỷ đồng dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, sự nỗ lực, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương cũng như sự hưởng ứng tích cực thực hiện của cộng đồng, người dân, công tác giảm nghèo toàn quốc đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu tích cực.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

 

Tham luận và đề xuất tại hội nghị, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và đại diện một số hộ điển hình về nỗ lực giảm nghèo đã nêu rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo bền vững; đồng thời đề nghị Chính phủ sớm ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, sự nỗ lực của các địa phương và mỗi hộ nghèo đã cố gắng vươn lên thoát nghèo.

Để đạt được mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, bộ, ngành, địa phương thực hiện toàn diện, hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp theo các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều.

Tiếp tục rà soát, đánh giá hệ thống chính sách giảm nghèo, trên cơ sở đó lồng ghép các chính sách, loại bỏ các chính sách chồng chéo, không hiệu quả; bố trí ngân sách để thực hiện chính sách giảm nghèo; ưu tiên nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các cấp, ngành, địa phương nâng cao dân trí, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, động lực để khích lệ và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của chính người nghèo.

Trước mắt, các địa phương cần rà soát, hỗ trợ kịp thời người dân bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Tại Vĩnh Phúc, 5 năm qua, công tác giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm và có sự chuyển biến tích cực.

Về giảm hộ nghèo: Năm 2016, toàn tỉnh có 11.901 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm 3,93 %, so với cuối năm 2015 (đầu năm 2016) toàn tỉnh giảm được 2.511 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, tương đương tỷ lệ giảm 1,03%. Đến năm 2019, hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4.975 hộ, chiếm 1,46%; tương đương giảm 0,65% so với cuối năm 2018.Trong đó hộ nghèo về thu nhập chiếm 4.282 hộ, hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 695 hộ. Ước đến cuối năm 2020 toàn tỉnh còn 3.394 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm 0,96 %, so với cuối năm 2019 (đầu năm 2020) toàn tỉnh ước giảm được 1.580 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, tương đương tỷ lệ giảm 0,53% so với cuối năm 2019;

Về giảm hộ cận nghèo, cuối năm 2015, số hộ cân nghèo toàn tỉnh có 12.357 hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều, tỷ lệ hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều chiếm 4,26 % tổng số hộ dân cư toàn tỉnh. Trong đó: Hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều khu vực thành thị có 1.328 hộ, chiếm 10,75% tổng số hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều toàn tỉnh, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều khu vực nông thôn có 11.029 hộ, chiếm  89,26% tổng số hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều toàn tỉnh. Đến năm 2019: hộ cận nghèo giảm còn 8.459 hộ, tương đương với 2,50%; giảm 0,5% so với cuối năm 2018. Ước tính thực hiện cuối năm 2020, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn dưới 2%.

Nguyễn Kiều Vinh – Văn phòng Sở

 

Các tin đã đưa ngày: