Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

17/11/2020

Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Sáng ngày 17/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 cho 350 cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên.

Đồng chí Lê Xuân Thều – Phó Giám đốc Sở dự khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững đang áp dụng và các văn bản dự kiến ban hành; đánh giá kết quả thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; đánh giá kết quả thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh...

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được UBND tỉnh, Sở Lao động – TB&XH cùng các cấp các ngành quan tâm sát sao. Trong năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 20/02/2020 về thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2020 với mục tiêu chung là tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở khu vực xã khó khăn, khu vực miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa việc làm tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Gắn giảm nghèo với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020

Một số mục tiêu cụ thể như giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chung toàn tỉnh còn dưới 1,0%, Tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 2,0%; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên các đối tượng chính sách… được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã và 50% trưởng thôn (khu) dân cư  được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch giảm nghèo có sự tham gia; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng. vv..

Để thực hiện được các mục tiêu đó, cần thực hiện đồng bộ, dứt điểm các nhiệm vụ, giải pháp như:

Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho giảm nghèo bền vững và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các cân đối về kinh phí cho việc triển khai các chương trình, không để xảy ra tình trạng nợ công trong quá trình triển khai.

Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, coi giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 theo chuẩn  nghèo giai đoạn 2016 -2020 đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng theo quy định của Nhà nước; Kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm cuối giai đoạn có phân tích các chiều thiếu hụt các chỉ số nghèo: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, tiếp cận thông tin, qua đó có đánh giá các chính sách đã tác động đến từng chỉ số thiếu hụt nghèo.

Triển khai kịp thời có hiệu quả các Chương trình, chính sách giảm nghèo trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường phân cấp, phân bổ nguồn lực trong triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia gắn với giảm nghèo bền vững.

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cấp xã, thôn; tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới thành công; tăng cường công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho nông dân.

Tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền với nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với tâm lý, tập quán nhân dân; vận động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân về các chương trình, dự án, tạo sự ủng hộ mạnh mẽ cả về nhận thức và đóng góp công sức của nhân dân nhằm thực hiện thành chương trình đề ra; Kịp thời biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa với việc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Lớp tập huấn là dịp để cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội, nhất là ở cấp cơ sở hiểu rõ hơn về quy định, quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, qua đó tiến hành xác minh đầy đủ, chính xác các hộ nghèo, cận nghèo, không để bỏ sót đối tượng. Đồng thời, nâng cao năng lực thực hiện các chương trình giảm nghèo, giúp người dân xây dựng kế hoạch giảm nghèo, thoát nghèo hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo.

 Nguyễn Kiều Vinh – Văn phòng Sở

 

Các tin đã đưa ngày: