Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

25/11/2020

Sáng 25/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Sông Lô tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”.

Đây là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và toàn xã hội chung tay xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của tỉnh và các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc.

Thực hiện chương trình chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, đến nay, Vĩnh Phúc có 15/25 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu của cả nước, trong đó, nhiều nhóm chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo, văn hóa thông tin, phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý …cao hơn so với bình quân chung cả nước. Điều này được khẳng định qua các con số như: cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp chiếm từ 15 đến 25%; nữ đại biểu Quốc hội chiếm 50%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp chiếm từ 20-25%; nữ cán bộ công chức, viên chức là lãnh đạo quản lý các cấp chiếm từ 10-30%.; quy mô, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ ngày càng được tăng cường, nữ cán bộ công chức, viên chức chiếm 69,85%; tính đến 2020, toàn tỉnh có trên 18% doanh nghiệp do nữ làm chủ, trên 70% chủ hộ kinh doanh là nữ.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 được triển khai với mục đích huy động sự tham gia, vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt là nam giới trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đa dạng, thiết thực, hiệu quả; huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt là nam giới cùng chung tay hành động để thông điệp “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” được lan tỏa sâu rộng trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng.

Nguyễn Kiều Vinh

Các tin đã đưa ngày: