Sở Lao động – TB&XH, Công an tỉnh tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến bộ Luật lao động năm 2019

05/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-SLĐTBXH ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tháng 10/2020, Sở Lao động- TB&XH Vĩnh Phúc đã phối hợp với  Công an tỉnh tổ chức 04 lớp tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động năm 2019 cho 500 lao động của 04 doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí giảng viên cấp tỉnh đã phổ biến một số thông tin về tình hình an ninh trật tự trong các khu công nghiệp; Tuyên truyền những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; hợp đồng lao động, tiền lương; tranh chấp lao động.

Đồng thời tại Hội nghị, người lao động có cơ hội trao đổi những vướng mắc về tiền thưởng, phụ cấp, sổ bảo hiểm xã hội và các vấn đề có liên quan trong thực hiện hợp đồng lao động.

Hội nghị là cơ hội để người sử dụng lao động nắm bắt các vấn đề mà người lao động vướng mắc trong quá trình thực hiện quan hệ lao động, nội dung người lao động cần được tuyên truyền, phổ biến để tránh phát sinh vấn đề phức tạp trong quan hệ lao động; là cơ sở để Ban chấp hành cơ sở của các doanh nghiệp định hình bước đầu những nội dung có thể đề nghị, yêu cầu đối thoại, thương lượng tập thể./.

Đỗ Thị Mai Lộc - Phòng Lao động-TL-BHXH

 

Các tin đã đưa ngày: