Lịch làm việc của lãnh đạo sở Lao Động - TB&XH

Tuần trước Tuần thứ 21 năm 2021
(Từ ngày: 17/05/2021 - Đến ngày: 23/05/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 17/05/2021
Thứ ba 18/05/2021
Thứ tư 19/05/2021
Thứ năm 20/05/2021
Thứ sáu 21/05/2021
Thứ bảy 22/05/2021
Chủ nhật 23/05/2021