Lịch làm việc của lãnh đạo sở Lao Động - TB&XH

Tuần trước Tuần thứ 32 năm 2021
(Từ ngày: 02/08/2021 - Đến ngày: 08/08/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 02/08/2021
Thứ ba 03/08/2021
Thứ tư 04/08/2021
08h - Dự Hội thảo khoa học “Đề xuất một số chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0”Sở Khoa học - công nghệPhó Giám đốc - Lê Minh Tân
Thứ năm 05/08/2021
Thứ sáu 06/08/2021
Thứ bảy 07/08/2021
Chủ nhật 08/08/2021