Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017

16:22 20/06/2017

Thực hiện kế hoạch số: 60/KH-SLĐTBXH ngày 02/06/2017 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy,

 Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư vấn, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy cho 256 học viên đang cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm.

Từ ngày 12/6/2017 đơn vị đã triển khai công tác treo băng zôn khẩu hiệu trong toàn Trung tâm với các khẩu hiệu:

Hình ảnh băng zôn hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống, ma túy năm 2017

Đồng thời trên hệ thống loa truyền thanh của Trung tâm vào các buổi chiều các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần phát các chuyên, trang, mục, về các bản tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về: Giáo dục pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống ma túy, phòng chống tái nghiện, HIV/AIDS và các bệnh cơ hội khác; Nêu những tấm gương sáng, điển hình cai nghiện thành công để các học viên trong Trung tâm học tập.

Trong tháng 6, Trung tâm áp dụng đổi mới các Chuyên đề giáo dục gắn với các sinh hoạt của đơn vị qua các hoạt động như: Nói chuyện Chuyên đề, sinh hoạt tập thể, tọa đàm về giáo dục giá trị sống, trang bị kỹ năng phòng chống tái nghiện để giúp các học viên trao đổi, tìm hiểu các kiến thức về ma túy; Thực hiện lồng ghép trong mỗi giờ giảng bài với các buổi nói chuyện Chuyên đề để tạo nên sự trao đổi thông tin, giúp các học viên tháo gỡ được những khó khăn trên con đường cai nghiện, đoạt tuyệt với ma túy để tái hòa  nhập cộng đồng.

Buổi giảng bài cho học viên nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017

Qua các hoạt động đã giúp các học viên đang chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm thay đổi nhận thức và hành vi tránh  xa ma túy, để học viên có thêm động lực, tâm lý vững vàng cai nghiện chữa trị thành công mang tính bền vững. Đồng thời nâng cao kỹ năng chống tái nghiện cho học viên sau khi tái hòa nhập cộng đồng và thể hiện tinh thần tích cực của Trung tâm khi tham gia vào Chương trình hành động thế giới và toàn dân phòng, chống ma túy./.

Trần Minh Hoàng-Trung tâm Giáo dục LĐXH