Số kí hiệu Hướng dẫn liên Sở số Số: 04 /HDLS-SLĐTBXH-STC ngày 29/8/2017
Trích yếu Hướng dẫn liên Sở Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Nội dung
Ngày tạo 30/08/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :