Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

11/01/2022 | 05:05 PM

Vĩnh Phúc là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong những năm qua, cơ cấu lao động của tỉnh Vĩnh Phúc chuyển dịch theo hướng tích cực: Khu vực nông - lâm nghiệp là 23,68%; công nghiệp - xây dựng là 44,92%; du lịch - dịch vụ là 31,4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 33,3%. Hiện tỉnh Vĩnh Phúc có 18 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục quy hoạch với quy mô 5.228 ha, đã có 09 khu công nghiệp được thành lập và cấp GCNĐT/GCNĐKĐT