Tạo động lực cải cách hành chính

19/06/2020

Với mục tiêu cải thiện chỉ số PCI, tạo động lực cải cách hành chính trong thời kỳ cạnh tranh thu hút đầu tư, công nghệ, nhân lực và cải thiện môi trường kinh doanh, Vĩnh Phúc đã và đang triển khai chương trình cải cách chất lượng điều hành kinh tế cơ sở thông qua bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI). Đây là một trong những giải pháp mang tính đột phá, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi và bền vững cho doanh nghiệp (DN), người dân.

DDCI là bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh trên cơ sở DN chấm điểm 8 chỉ số thành phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ DN, thiết chế pháp lý, vai trò người đứng đầu, tính năng động và hiệu lực của hệ thống (khối địa phương được thay bằng chỉ số tiếp cận đất đai).

Khảo sát DDCI trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, DN, hộ kinh doanh cá thể, HTX đang đầu tư, hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong từng lĩnh vực được khảo sát.

DDCI được thiết kế nhằm tạo động lực cạnh tranh và cải cách cấp cơ sở thông qua xếp hạng thường niên, “trao quyền” cho DN và các bên liên quan vào cuộc cùng chính quyền tỉnh liên tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành kinh tế hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng trưởng bền vững. Kế thừa PCI, năm 2019 là năm đầu tiên Vĩnh Phúc triển khai xây dựng và xác định bộ chỉ số DDCI trên cơ sở ý kiến đánh giá của DN trong tỉnh về chất lượng, kết quả điều hành kinh tế của các cơ quan trong tỉnh.

Chương trình DDCI Vĩnh Phúc 2019 tiến hành đánh giá với 32 đơn vị (23 sở, ban, ngành và 9 địa phương trong tỉnh), thu được 1008/5022 phiếu trả lời hợp lệ của DN, tỷ lệ hồi đáp 24,34%, được đánh giá tối ưu, tương đương với tỷ lệ hồi đáp của PCI quốc gia trong nhiều năm liền. Các DN tham gia đánh giá DDCI Vĩnh Phúc năm 2019 cho thấy, số lượng DN trong năm qua đạt được những thành công nhất định với tỷ lệ lớn DN cải thiện về doanh thu, lợi nhuận và số lượng nhân công được tuyển dụng, có việc làm mới trong bối cảnh kinh tế quốc tế, quốc gia còn nhiều thách thức. Tỷ lệ DN dự kiến mở rộng quy mô kinh doanh trong năm 2019 đạt hơn 60%.

Năm 2019, Cục Thuế tỉnh, BHXH tỉnh và Sở KH&ĐT là 3 đơn vị xếp đầu bảng xếp hạng khối sở, ban, ngành với hơn 70 điểm. Trong đó, Cục Thuế tỉnh xếp thứ nhất với 79,61 điểm. Ở khối địa phương, Vĩnh Phúc có thế mạnh về chỉ số thiết chế pháp lý, tính minh bạch và tiếp cận thông tin.

Cả 2 chỉ số này đều đạt 6/10 điểm. Sự không hài lòng của DN được ghi nhận thông qua hầu hết các chỉ số thành phần còn lại. Điểm thành phần thấp của khối địa phương cho thấy, chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh cần phải nỗ lực nhiều trong công tác cải cách thủ tục hành chính, các dịch vụ hỗ trợ DN, phát huy vai trò người đứng đầu và tạo điều kiện cho DN tiếp cận với đất đai. 3 địa phương trong tỉnh dẫn đầu bằng xếp hạng là các huyện Tam Đảo, Yên Lạc và Lập Thạch. Trong đó, Tam Đảo xếp thứ nhất với 70,7 điểm.

Tổng hợp cơ sở dữ liệu khối sở, ban, ngành năm 2019, Vĩnh Phúc có điểm mạnh trong các chỉ số thành phần như chi phí không chính thức; chi phí thời gian; vai trò người đứng đầu. Đây đều là những chỉ số thành phần có ý nghĩa quan trọng của PCI.

Tuy nhiên, điểm tuyệt đối chưa cao; các hạn chế được nhận diện thông qua các chỉ số dịch vụ hỗ trợ DN; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động và hiệu lực của hệ thống. Cải thiện các chỉ số thành phần này là yêu cầu cần thiết, chỉ báo về mức độ chưa hài lòng của DN cũng như việc Vĩnh Phúc đang phải đứng trước nhiều thách thức bởi sự cạnh tranh mạnh mẽ trong PCI 2019.

Những nhận xét từ thứ hạng PCI, Vĩnh Phúc đang có những dấu hiệu bị chậm lại so với nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tốc độ cải thiện điểm chỉ tương đương 65% tốc độ cải thiện điểm của nhóm. Nếu như không có những biện pháp quyết liệt, Vĩnh Phúc sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bật ra ngoài nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu và mất động lực cạnh tranh với nhóm xuất sắc. Đây cũng là nguy cơ về chất lượng điều hành kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh.

Bài học kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước đã triển khai xây dựng bộ chỉ số DDCI chỉ ra rằng, cần phải công khai quá trình và kết quả cải cách, sử dụng DDCI như một “thước đo” mang tính đột phá. Chương trình cần được thực hiện nhất quán và kiên trì qua từng năm.

Các chương trình, nội dung cải thiện môi trường kinh doanh của mọi đơn vị phải được xây dựng trên cơ sở ý kiến DN và theo mức độ hài lòng của DN. Hàng năm, ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên cải cách phù hợp với chiến lược và nguồn lực của tỉnh.

Để từng bước nâng cao chất lượng bộ chỉ số DDCI, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và cách tiếp cận cơ sở dữ liệu DDCI. Chủ động tham gia các hoạt động gặp mặt, đối thoại với DN thông qua các diễn đàn của tỉnh.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, thường xuyên cung cấp thông tin cho DN về tính hiệu lực, hiệu quả của bộ chỉ số DDCI cũng như những giải pháp, kết quả thể hiện quyết tâm, nỗ lực chỉ đạo của tỉnh, của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở, ngành, địa phương, tạo tiền đề thu hút đầu tư.

Việt Sơn-baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: