Bộ Lao động - TB&XH tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020

25/12/2019

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội, sáng ngày 25/12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Tại điểm cầu Trung ương có: Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội ; Đ/c Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đ/c Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ; Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương tham dự Hội nghị;

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc có: Đ/c Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Nguyễn Việt Phương - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Lao động - TB&XH, Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành; Trưởng các phòng thuộc Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ trưởng Bộ Lao động - TB&XH - Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc Hội nghị và nhấn mạnh, năm 2019, ngành Lao động - TB&XH hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động với nhiều điểm mới và thay đổi nhằm bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động; thực hiện đúng chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp hơn với các cam kết, thông lệ quốc tế về lao động. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, có bước tiến so với năm 2018 như:

Thực hiện các giải pháp đột phá, phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:  Tiếp tục triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện hiệu quả Dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Công tác tuyển sinh năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tuyển sinh trình độ trung cấp có đầu vào tốt nghiệp trung học cơ sở. Ước cả năm tuyển sinh khoảng 2.338 nghìn người, đạt 103,5% kế hoạch, bằng 105,8% so với năm 2018.

Thị trường lao động tiếp tục được hoàn thiện, phát triển nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì và phát triển các thị trường ngoài nước; mở nhiều thị trường mới, tiềm năng ở châu Âu (Séc, Đức, Áo, Bulgari, Rumani.…). Hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại các thị trường trọng điểm (Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Malaysia) tiếp tục được tăng cường quản lý, chấn chỉnh để ổn định và phát triển bền vững. So với cùng kỳ năm trước, số người có việc làm tăng lên; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Ước thực hiện cả năm tạo việc làm khoảng 1.655 nghìn người, đạt 103,5% kế hoạch, bằng 100,4% so với thực hiện năm 2018.

Triển khai đồng bộ các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, tiền lương, quan hệ lao động, an toàn, vệ sinh lao động: Công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu; tập trung hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019; Ước thực hiện năm 2019 có khoảng 32,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội (tương đương gần 16 triệu người lao động); trên 27% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (tương đương trên 13 triệu người ).

Cấp giấy phép lao động và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Tính đến tháng 11/2019 cả nước có tổng số 95.300 lao động nước ngoài đang làm việc.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng: Tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng. Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc tặng quà Tết của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019);

Tiếp tục giải quyết hồ sơ tồn đọng về công nhận, xác nhận người có công theo hướng mở rộng phạm vi đến các ngành, cấp huyện, xã và trong nhân dân;

Huy động nguồn lực của xã hội, cộng đồng chăm lo đời sống người có công với cách mạng. Hỗ trợ tu sửa, nâng cấp mộ liệt sỹ, các công trình nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm đảm bảo khang trang, từng bước đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo bền vững lâu dài, phát huy tính giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Ước đến cuối năm có 99,5% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 99% xã/phường/thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công

Công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng, đời sống được nâng lên: Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020, Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020;

Dự kiến đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4% (giảm 1,3% so với cuối năm 2018); bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm xuống dưới 29% (giảm gần 5% so với cuối năm 2018); bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3 - 4% so với cuối năm 2018;

Quan tâm chăm lo, trợ giúp các đối tượng yếu thế, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả dự án “Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với đối tượng yếu thế” thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình, đề án, chính sách trợ giúp xã hội. Chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đầy đủ;

Tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới trung tâm công tác xã hội, nâng tổng số cơ sở có liên quan đến cung cấp dịch vụ công tác xã hội là 425 cơ sở trợ giúp xã hội (191 cơ sở công lập và 234 cơ sở ngoài công lập). Đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp xã hội, huy động nhiều nguồn lực trợ giúp những người thiệt thòi, yếu thế, tạo điều kiện để các đối tượng tự khắc phục khó khăn, vươn lên hoà nhập cộng đồng;

Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn để thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em: Thực hiện có hiệu quả Luật Trẻ em, dự án “Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025; Tổ chức thành công tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống đuối nước trẻ em”; Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề về trẻ em”; Diễn đàn vận động chính sách hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em năm 2019 với chủ đề “Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ”...

Bình đẳng giới ngày càng đi vào thực chất hơn, vai trò và địa vị của phụ nữ được cải thiện, nâng lên rõ rệt; 

Công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về: Đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai: Trong năm 2019 các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung trên cả nước đã điều trị, cai nghiện cho 67.467 học viên (riêng số học viên đang được quản lý tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở xã hội là 38.244 người). Tiếp tục thực hiện các hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; điều trị nghiện bằng Methadone cho người nghiện và thí điểm các mô hình cai nghiện như: Mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng; mô hình hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội

Toàn Ngành đã tổ chức rà soát, sắp xếp lại bộ máy, giảm trên 100 các phòng, ban, rà soát, sắp xếp giảm 133 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đạt 10,8% chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, thách thức như: Công tác quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam vẫn còn hạn chế; chất lượng giáo dục nghề nghiệp còn thấp. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chậm được khắc phục. Đời sống của đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Tệ nạn ma túy, mại dâm ở nhiều nơi vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp, không có chiều hướng giảm.

Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại khó khăn vướng mắc trong năm 2019; Năm 2020 tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” với 5 trọng tâm chỉ đạo điều hành là:

(1) Tập trung cho công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống luật pháp về lao động, người có công và xã hội bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc tế.

(2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

(3). Tạo lập đầy đủ, đồng bộ các yếu tố và điều kiện cơ bản để thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của thị trường lao động, bảo đảm đồng bộ với các loại thị trường khác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hình thành một thị trường lao động hiện đại, thông suốt và hội nhập, nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

(4). Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thực hiện đầy đủ Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc.

(5). Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong năm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính Vũ Đức Đam phủ đề nghị, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu tham mưu và thực hiện công tác hoàn thiện thể chế với trọng tâm là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng trong giai đoạn tới theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi. Rà soát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành chính sách mới cho phù hợp, trong đó, lưu ý các chính sách khuyến khích, tạo cơ hội để mọi người dân có việc làm và cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp, với nhu cầu của thị trường và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, làm nền tảng, điều kiện cốt lõi để bảo đảm cho người lao động về tiền lương, thu nhập công bằng, cải thiện điều kiện sống và tái sản xuất sức lao động;

Chỉ đạo sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh rà soát, ban hành các cơ chế chính sách để thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác giảm nghèo, chăm lo cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, tập trung đào tạo nghề có tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

 

10 Sự kiện tiên biểu Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội

1. Năm 2019, cả nước đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Quốc hội đề ra, trong đó ngành LĐTBXH đóng góp 3/12 chỉ tiêu. 

2.  Bộ LĐTBXH hoàn thành 100% Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

3.  Bộ luật Lao động (sửa đổi) được Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 thông qua với nhiều nội dung lớn, quan trọng, có tác động tất cả các thành phần kinh tế. 

4.  Việt Nam gia nhập Công ước số 98 của ILO, kỷ niệm 100 năm thành lập ILO, với chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh và ILO với lý tưởng chung hướng tới việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người. 

5.  Bộ LĐTBXH tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương 500 thương binh nặng từ 81% trở lên và trao 783 Bằng Tổ Quốc ghi công cho gia đình và thân nhân liệt sỹ. 

6.  Bộ LĐTBXH tổ chức thành công Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp".   

7.Năm 2019, cả nước đưa 148 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài, nâng tổng số lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài đạt trên 550 nghìn người, hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm 2016-2020. 

8.  Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4% (giảm 1,3% so với cuối năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo còn dưới 29%.

9.   Trong năm 2019, cả nước tạo việc làm cho 1 triệu 635 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,12%.

10. Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh, năm 2019 có 280 nghìn người tham gia, đưa tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cả nước đạt 545 nghìn người, vượt chỉ tiêu Nghị quyết  số 28-NQ/TW đề ra 02 năm.

 

Nguyễn Thị Thanh Hải - Văn phòng Sở

 

Các tin đã đưa ngày: