Phát động chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động” tại 100 nhà máy

14/10/2019

Ngày 27/9/2019, chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động” chính thức được triển khai. Mục tiêu của chiến dịch là huy động sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam, cùng nhau cam kết đạt 100 ngày không xảy ra tai nạn lao động tại nơi sản xuất, bao gồm cả các chấn thương nhỏ và nguy cơ gây tai nạn.

Đây là một hoạt động của Chương trình Phát triển doanh nghiệp bền vững – SCORE tại Việt Nam nhằm kỷ niệm 100 năm thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), thông qua việc khẳng định mối liên hệ giữa an toàn lao động với năng suất lao động tại các doanh nghiệp ngành gỗ và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Chiến dịch do ILO và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP HCM phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của Hiệp hội Công nghiệp gỗ và Thủ công mỹ nghệ HCM (HAWA), Hiệp hội Nội thất Bình Dương (BIFA), Hiệp hội lâm sản Bình Định (FPA) và Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (CSID).
Các hoạt động thuộc chiến dịch "100 ngày nói không với tai nạn lao động" sẽ diễn ra đến hết tháng 12 năm 2019. Khi tham gia vào chiến dịch này, các nhà máy sẽ được tham gia các khóa tập huấn SCORE bao gồm hoạt động trong lớp học và tham quan tư vấn tại nhà máy, các hoạt động nâng cao nhận thức giúp các doanh nghiệp và người lao động cập nhật các tiêu chuẩn an toàn để họ có thể tiếp tục duy trì môi trường làm việc không tai nạn sau khi chiến dịch kết thúc.
Theo Molisa.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: