Hội nghị đào tạo bồi dưỡng về kê khai tài sản, thu nhập cho công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

29/11/2017

Ngày 28/11/2017, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, Sở Lao động - TB&XH tổ chức Hội nghị đào tạo, bồi dương về kê khai tài sản, thu nhập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, các đối tượng thuộc diện phải kê khai tại cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở và công chức, viên chức phụ trách, tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Luyến - Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 04 Thanh tra tỉnh là giảng viên tại Hội nghị.

Công tác kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng; vì thế, Thanh tra  tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ.

Thời gian qua, Sở Lao động - TB&XH và các đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/10/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản; Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành minh bạch tài sản, thu nhập. Hằng năm, các đối tượng thuộc diện kê khai đã thực hiện kê khai và công khai tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được giảng viên truyền đạt các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về kê khai và kiểm soát tài sản và các văn bản chỉ đạo của Thanh tra tỉnh; Đồng thời Hội nghị  đã lưu ý những vấn đề trọng tâm, cũng như một số nội dung còn sai sót trong thời gian qua mà Thanh tra tỉnh đã chỉ ra về minh bạch tài sản, thu nhập.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Luyến - Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH yêu cầu tất cả các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo đúng các quy định của pháp luật; đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tập huấn, hướng dẫn cho các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản của đơn vị mình mà chưa được tập huấn theo quy định. Kể từ năm 2017, sẽ xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân chậm kê khai; không kê khai; kê khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không tổ chức công khai bản kê khai; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng chống tham nhũng và mục đích, yêu cầu cũng như phương pháp kê khai tài sản, thu nhập. Từ đó các cá nhân, đơn vị thực hiện đúng, đủ và nâng cao hiệu quả trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Thu Thủy - Văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày: