Sở Lao động - TB&XH tổ chức Hội nghị đào tạo, bồi dưỡng về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức

01/12/2017

Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ,công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ về đánh giá và phân phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 29/11/2017, Sở Lao động - TB&XH tổ chức Hội nghị đào tạo, bồi dưỡng về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của ngành Lao động - TB&XH năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Luyến, Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Phó Trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ là báo cáo viên. Dự Hội nghị gồm: cán bộ, công chức khối Văn phòng Sở; Ban giám đốc các đơn vị trực thuộc và viên chức làm công tác phụ trách, tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Minh Tân, Chánh Văn phòng Sở Lao động - TB&XH cho rằng đánh giá cán bộ là việc làm thường xuyên và là khâu quan trọng trong công tác quản lý; đánh giá đúng cán bộ có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, biểu dương, tôn vinh những CBCC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời phê bình những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã được báo cáo viên Sở Nội vụ tỉnh truyền đạt, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu về quy định, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được quy định trong các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh. Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi về những vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất nhiều giải pháp khắc phục.

Kết luận Hội nghị, đống chí Phạm Ngọc Luyến - Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH  nhấn mạnh quyết định của người đứng đầu đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị là hết sức quan trọng. Đồng thời yêu cầu người đứng đầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để đánh giá, xếp loại đúng quy định. Để từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong ngành Lao động - TB&XH trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thu Thủy-Sở Lao động - TB&XH

Các tin đã đưa ngày: