Sở Lao động - TB&XH tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008

05/12/2017

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017, Trong 02 ngày 05-06/12/2017, Sở Lao động - TB&XH tiến hành đánh giá định kỳ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các phòng thuộc Sở. Đây là đợt kiểm tra, rà soát nội bộ việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các phòng thuộc Sở nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để kịp thời khắc phục, sửa đổi.

Thực hiện mục tiêu chất lượng đã được Giám đốc Sở ban hành đầu năm 2017, lãnh đạo Sở đã quán triệt mục đích của đợt đánh giá nội bộ định kỳ lần này là để xem xét, kiểm tra các tài liệu, quy trình cũng như việc thực hiện các quy trình giải quyết công việc trong thực tế, từ đó có những sửa đổi bổ sung đối với các quy trình cho phù hợp, hoặc có những điều chỉnh cho phù hợp để đạt kết quả cao hơn. Thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Sở đã thành lập 02 Tổ đánh giá nội bộ, bao gồm các công chức đã được đào tạo đánh giá viên nội bộ. Đồng chí Lê Minh Tân- thành viên Ban chỉ đạo ISO của Sở thay mặt Ban chỉ đạo ISO của Sở đề nghị các phòng thuộc Sở đặc biệt là các đơn vị có quy trình thủ tục hành chính bố trí công chức phối hợp tốt với Đoàn đánh giá trong quá trình làm việc; các công chức làm nhiệm vụ đánh giá nội bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí thời gian tham gia đầy đủ để đợt đánh giá đạt kết quả cao nhất.

Các tổ đánh giá đã thực hiện đánh giá trực tiếp tại các phòng thuộc Sở để đối chiếu các hồ sơ giải quyết, sổ sách ghi chép, tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính để đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân từ đó chỉ ra những điểm không phù hợp nhằm cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của Sở.

Nguyễn Thị Thanh Hải - Văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày: