Một số điểm mới của Luật Cán bộ, công chức (19/07/2021)

Ngày 25-11-2019, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CBCC) số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.

Nghị định hợp nhất quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức (25/03/2021)

Ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Nghị định hợp nhất quy định về chính sách tinh giản biên chế (20/01/2021)

Ngày 21/01, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Lễ ký kết cung ứng lao động giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (17/12/2020)

Ngày 11/12/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức đoàn đi làm việc tại tỉnh Hà Giang về việc tuyển chọn, giới thiệu, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đ/c Nguyễn Việt Phương-Tỉnh ủy viên-Giám đốc sở làm Trưởng đoàn.

Triển khai thí điểm Đề án 708 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (09/12/2020)

Ngày 09/12/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng công ty bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn thí điểm triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến đến năm 2030 (sau đây gọi là Đề án 708).

Tập huấn triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan (26/11/2020)

Ngày 26/11/2020, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và các văn bản liên quan. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Lê Xuân Thều - Phó Giám đốc Sở; trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và gần 200 công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc Sở.

Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 (18/11/2020)

Ngày 13/11/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Vĩnh Phúc tổ chức chương trình Gặp mặt vinh danh các Doanh nghiệp vì trẻ em năm 2020. (16/10/2020)

Nhằm tri ân những đóng góp tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã và luôn đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Điểm mới Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, quản lý viên chức (06/10/2020)

Ngày 25/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018) về tuyển dụng, quản lý viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2020. Theo đó, Nghị định có một số điểm mới cần lưu ý để thực hiện như sau:

Một số điểm mới của Luật Cán bộ, công chức được thi hành từ ngày 01/7/2020 (01/10/2020)

Ngày 25-11-2019, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CBCC) số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12. Theo đó, một số điểm mới của Luật CBCC được sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:
Các tin đã đưa ngày: