Hội Cựu chiến binh Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027

12/05/2022

 Ngày 26/4/2022 Hội CCB Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại diện các đoàn thể tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trần Ngọc Minh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Lê Minh Tân Phó Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – TB&XH về dự và chỉ đạo; đại diện các chi bộ, đoàn thể thuộc Sở Lao động –TB&XH cũng về dự và chúc mừng Đại hội.

 

Đại hội Hội CCB lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ Đảng ủy, và Thường vụ Hội CCB tỉnh, cán bộ hội viên CCB Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc luôn giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa, góp phần vào việc tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, QP- AN mà Đảng bộ đã đề ra. 

Trong 5 năm qua, Hội CCB Sở đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường tranh thủ tối đa những điều kiện, thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thử thách, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết BCH Hội CCB Sở đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống văn hoá, tinh thần, vật chất của cán bộ, hội viên được nâng lên. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối Đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đến cán bộ hội viên tạo sự thống nhất cao trong toàn Hội, bảo đảm 100% cán bộ, hội viên CCB trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên CCB và Nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, cán bộ, hội viên yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng củng cố tổ chức Hội TSVM, Hội viên gương mẫu, đoàn kết phát huy trách nhiệm, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đề ra được cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân tin tưởng ghi nhận.

Đại hội cũng đã đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới và thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027

Thảo luận tại Đại hội, các ý kiến đã đóng góp vào dự thảo của báo cáo chính trị trình tại Đại hội, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ qua. 

Đ/c Trần Ngọc Minh Chủ tịch Hội CCB khối CCQ tỉnh tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Ngọc Minh Chủ tịch Hội CCB khối CCQ tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB Sở Lao động - TB&XH đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB Sở Lao động - TB&XH tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời vận động gia đình Hội viên phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên. Động viên Cựu Chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thồng chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Lê Minh Tân Phó Bí Thư Đảng ủy Sở tặng hoa và phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Lê Minh Tân Phó Bí thư Đảng ủy Sở cũng đã phát biểu chỉ đạo và tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội

Đại hội bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Đ/c Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Với chủ đề của Đại hội phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới"; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, rằng Hội CCB Sở sẽ không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Sở đề ra.

Ảnh lưu niệm Đại biểu dự Đại hội Hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027

 

Việt Hùng Hội viên CCB Sở Lao động – TB&XH

 

Các tin đã đưa ngày: