Sở Lao động – TB&XH tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

29/04/2020

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả, ngày 29/4/2020, Sở Lao động - TB&XH đã tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đ/c Lê Xuân Thều, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự và chỉ đạo HN có đồng chí Lê Xuân Thều – Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH;

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố, Ngân hàng chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc; Cán bộ, công chức Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động – TB&XH; Giám đốc các Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh;  Lãnh đạo và cán bộ của Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố.

Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

Hội nghị đã quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện những nội dung của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động – TB&XH và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngân hàng chính sách xã hội đã hướng dẫn cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Các phòng chuyên môn của Sở Lao động – TB&XH đã hướng dẫn chi tiết về đối tượng, hồ sơ, trình tự thủ tục để tổ chức triển khai thực hiện; các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thống nhất phương pháp, thời gian, các bước triển khai trong toàn tỉnh.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã nắm bắt được nội dung của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, nắm bắt thẩm quyền, nhiệm vụ của từng cơ quan, cấp chính quyền để kịp thời tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đúng quy định. Các đại biểu đã thể hiện quyết tâm triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn đảm bảo đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả, kịp thời chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19./.

Triệu Mạnh Toàn- Văn phòng Sở

 

Các tin đã đưa ngày: