Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

15/10/2018

Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện kế hoạch số 121/KH- SLĐTBXH ngày 01/10/2018 về việc Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Sở Lao động – TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Dự hội nghị tập huấn có cán bộ  lao động – thương binh và xã hội cấp huyện, xã, trưởng thôn, xóm và các điều tra viên trên địa bàn huyện... 

Hình ảnh buổi tập huấn

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 đợt : từ ngày 11- 12/10/2018 và 15-16/10/2018 với tổng số người tham dự là 703 người. Các đại biểu tham dự hội nghị được báo cáo viên hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hội nghị chú trọng nâng cao năng lực giảm nghèo và triển khai điều tra, rà soát  hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020 nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã, thôn về công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới, giúp cán bộ trực tiếp làm công tác lao động – TB&XH có phương pháp, kỹ năng xác định chính xác, đầy đủ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ nghèo, tỷ lệ cận nghèo theo  chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 của từng địa phương trên địa bàn tỉnh;

Trong đó kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2018; kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 là căn cứ quan trọng cho việc xây dựng các giải pháp giảm nghèo, quản lý, giám sát, và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh  xã hội, các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nghèo, người cận nghèo của tỉnh, thông tin thu thập qua điều tra, rà soát  làm cơ sở để phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo được thuận lợi, chính xác, thống nhất từ tỉnh đến cấp huyện và cấp xã.

Qua các buổi tập huấn, các học viên sẽ hiểu rõ hơn về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình năm 2019

Nguyễn Kiều Vinh- Văn phòng Sở

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: