Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp các cấp năm 2018, tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp

18/10/2018

Căn cứ Kế hoạch số 1557/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về Tổ chức triển khai thi hành hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

Sở Lao động - TB&XH Vĩnh Phúc ban hành và triển khai kế hoạch số 112/ KH- SLĐTB&XH ngày 27/8/2018 về việc tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp các cấp năm 2018, tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp với mục đích tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành về giáo dục nghề nghiệp tới đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp ở các cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện việc đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Trong đó chú trọng tập huấn hướng dẫn cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp các cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai có hiệu quả Quyết định 1956/QĐ - TTg ngày 27/11/2009 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và gải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020.

 

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16 - 18/10/2018 cho 360 cán bộ làm công tác dạy nghề cấp xã, huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các học viên đã được giới thiệu những nội dung chính liên quan đến các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp; quy định trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 và những năm tiếp theo; trao đổi, thảo luận về điều kiện hoạt động trong giáo dục nghề nghiệp và các quy định về tuyển sinh, đào tạo.

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục nghề nghiệp tiếp tục nâng cao kiến thức quản lý nhà nước, cập nhật các chủ trương chính sách hiện hành; đồng thời, trao đổi, thảo luận cùng tìm ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác đào tào, dạy nghề trên địa bàn tỉnh trong thời thời gian tới.

Nguyễn Kiều Vinh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: