GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LAO ĐỘNG - TB&XH (19/8/1945-19/8/2018) VÀ TRAO TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH VĨNH PHÚC”

28/08/2018

Ngày 28/8/2018, Sở Lao động - TB&XH tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống của ngành (28/8/1948-28/8/2018).

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; Trưởng, phó phòng thuộc Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo các trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Cao đẳng Vĩnh Phúc; Toàn thể cán bộ thuộc Khối Văn phòng Sở và đặc biệt sự có mặt của 18 đồng chí, nguyên lãnh đạo sở qua các thời kỳ và các đồng chí trưởng, phó phòng, cán bộ thuộc sở đã nghỉ hưu được tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc”.

Ảnh: Một số tiết mục văn nghệ chào mừng

Ôn lại truyền thống của ngành lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH nhấn mạnh: Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã anh dũng vùng lên đập tan chế độ thực dân phong kiến, xây dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 28/8/1945 đã đi vào mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam - đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cùng toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa sau cách mạng tháng 8 thành công. Nội các Chính phủ lâm thời thống nhất quốc gia có 13 bộ ngành, trong đó có Bộ Lao động và Bộ Cứu tế xã hội, tiền thân Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày nay. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam, cũng như xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của đất nước, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội từ Trung ương đến địa phương đã nhiều lần chia tách, sáp nhập, điều chuyển chức năng nhiệm vụ, thay đổi tên gọi khác nhau. Nhưng ngành Lao động – TB&XH luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó đảm nhiệm một khối lượng công việc to lớn bao gồm nhiều lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội - gọi chung là  lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Ảnh: Đ/c Lê Xuân Thều - Phó Giám đốc Sở diễn văn ôn lại truyền thống 73 năm Ngành Lao động - TB&XH

Có thể nói công tác Lao động, người có công và xã hội là một lĩnh vực rộng lớn của đời sống xã hội, với những đặc trưng cơ bản: tổng hợp chính trị - kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh, trực tiếp phục vụ hàng trăm ngàn người lao động, hàng chục ngàn người và gia đình người có công với cách mạng, hàng trăm ngàn người thuộc các đối tượng khó khăn, yếu thế của tỉnh. Với khối lượng công việc hết sức nặng nề, vừa mang tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài nhưng rất nhạy cảm, dễ sai sót, xong trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong thời kỳ chiến tranh hay hòa bình,  xây dựng và phát triển quê hương đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nhà đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Nối tiếp truyền thống 73 năm qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc xác định cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của 73 năm xây dựng và trưởng thành, nâng cao nhận thức, trình độ, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bước vào giai đoạn 2 của quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), toàn Ngành phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa tạo bước phát triển mới về lao động, người có công và xã hội; Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đào tạo nghề, phát triển thị trường lao động; các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động có hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động theo hướng ổn định, bền vững. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người lao động; Chú trọng hơn nữa công tác giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nghề có trình độ cao; Quy hoạch và hoàn chỉnh mạng lưới dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Quan tâm, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và giải quyết hồ sơ tồn đọng NCC; Đầu tư nguồn lực cho công tác giảm nghèo, lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chương trình về phát triển nông nghiệp, nông thôn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; người tàn tật; người già neo đơn; bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, gắn cai nghiện, chữa trị với dạy nghề và giải quyết việc làm góp phần giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội.

Ảnh: Đ/c Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Lao động - TB&XH trao tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc cho các đ/c nguyên Lãnh đạo Sở, trưởng, phó phòng, cán bộ thuộc sở đã nghỉ hưu

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Khổng Sơn Trường - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH đã trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 18 đồng chí, nguyên lãnh đạo sở qua các thời kỳ và các đồng chí trưởng, phó phòng, cán bộ thuộc sở đã nghỉ hưu.

Ảnh: Đ/c Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Lao động - TB&XH phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -TB&XH đã thay mặt Đảng uỷ - Ban giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong toàn ngành qua các thời kỳ đã góp phần làm nên thành công, kết quả rất đáng tự hào của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc như ngày hôm nay. Đồng thời mong muốn các đồng chí nguyên cán bộ, lãnh đạo Sở qua các thời kỳ tiếp tục sống vui, sống mạnh khỏe, sống có ích để tiếp tục truyền đạt nhiều kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức ngành Lao động-TBXH Vĩnh Phúc;  mong rằng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong ngành đem hết sức mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần đưa kinh tế xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Ảnh lưu niệm gặp mặt 73 năm ngày truyền thống ngành Lao động - TB&XH

Nguyễn Thị Thanh Hải - Văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày: