SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2018

16/03/2018

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;Nhằm đảm bảo phát huy dân chủ thực chất trong hoạt động của Sở Lao động – TB&XH, ngày 12 tháng 3 năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Văn phòng Sở phối hợp với Ban Giám đốc Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức thuộc Khối Văn phòng Sở năm 2018.

Hội nghị cán bộ, công chức Sở Lao động - TB&XH năm 2018

Dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở và đồng chí Triệu Mạnh Toàn – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở. Dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc Khối Văn phòng Sở.

Đồng chí Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã triển khai, hoàn thành các nội dung trọng tâm là: Báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2017, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2017; Báo cáo công khai tài chính của cơ quan năm 2017; Thông qua dự thảo và xin ý kiến vào dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công, quy chế trả lương và thu nhập tăng thêm (Sửa đổi, bổ sung năm 2018).

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công, quy chế trả lương và thu nhập tăng thêm năm 2018. Trong đó, nhiều ý kiến quan tâm đến các nội dung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động như điều kiện, chế độ làm việc, chế độ công tác phí, quản lý và xây dựng quỹ thu nhập tăng thêm…

Điều hành thảo luận, đồng chí Giám đốc Sở đã làm rõ các nội dung của dự thảo, đồng thời kết luận nhiều nội dung quan trọng của quy chế để thông qua tại Hội nghị, được hội nghị đồng tình, nhất trí cao./.

Triệu Mạnh Toàn - Văn phòng Sở

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: