Đảng ủy Sở Lao động – TB&Xh tích cực hưởng ứng Đại hội Thể dục thể thao Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc

19/12/2017

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐUK ngày 08/9/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, năm 2017 – 2018, Đảng ủy Sở Lao động-TB&XH đã tích cực hưởng ứng, tham gia nhiều nội dung thi đấu, qua đó đã góp phần khơi dậy, khích lệ phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

Xác định Đại hội Thể dục thể thao Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ V là một hoạt động lớn, nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao trong cán bộ, đảng viên, CCVC, thông qua đó đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ngay sau khi nhận được Kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Lao động – TB&XH đã xây dựng kế hoạch tham gia Đại hội Thể dục thể thao Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V năm 2017, đồng thời chỉ đạo thành lập đoàn vận động viên tham gia các môn với 05 nội dung thi đấu. Tại Đại hội, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, hết mìnhvới tinh thần thể thao cao thượng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Trên tinh thần của Đại hội, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở, đã tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các chi bộ, đơn vị trong ngành về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của cán bộ, đảng viên, CCVC, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ, đơn vị thuộc Sở đã phát động phong trào thi đua, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong cơ quan, đơn vị thường xuyên rèn luyện, tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe để phục vụ công cuộc lao động, học tập, công tác tốt, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

(Một số hình ảnh tham gia)

Triệu Mạnh Toàn - Văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày: