ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH VĨNH PHÚC LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

20/10/2017

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CĐVC ngày 15/02/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 20/10/2017 Công đoàn cơ sở Sở Lao động -TB&XH Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Khổng Sơn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH Vĩnh Phúc; đồng chí Đinh Thị Xuân Hoa, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đ/c Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017 phát biểu khai mạc Đại hội

Về dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH; các đồng chí đại diện Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cơ sở Sở Lao động - TB&XH. Đặc biệt là 103 đại biểu, đại diện cho 349 đoàn viên của 10 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH, những người quyết định thành công của Đại hội đã có mặt đầy đủ.  

Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn cơ sở Sở Lao động -TB&XH Vĩnh Phúc 

Sau một buổi sáng làm việc tích cực, nghiêm túc, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành các nội dung công việc đề ra và thành công tốt đẹp. Với tinh thần, trách nhiệm, Đại hội đã kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đã đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Công đoàn quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. 100% đoàn viên Công đoàn được quán triệt sâu rộng Chỉ thị 03/CT-TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05/CT-TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Trong công tác tham gia quản lý, Công đoàn đã bám sát chương trình, mục tiêu, triển khai các phong trào nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, như các phong trào thi đua lao động giỏi, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” do Công đoàn cấp trên phát động… Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Sở đảm bảo tính chủ động, sáng tạo. Công tác quản lý nhà nước và sự nghiệp công của ngành có nhiều cố gắng, tiến bộ và hiệu quả. Các hoạt động phối hợp liên ngành được duy trì và đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều nội dung cơ bản về lao động, việc làm, dạy nghề; các lĩnh vực xã hội và thực hiện chính sách đối với người có công từng bước được xã hội hoá cao và có sự tiến bộ rõ rệt. Kết quả thực hiện các mục tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh đề ra.  

Giai đoạn từ 2012 đến hết 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 128.661 người lao động. Tỷ lệ qua đào tạo nghề tăng lên rõ rệt qua các năm. Năm 2012, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,8% trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 41,8%; đến năm 2016 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,2% trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 51,1%. Việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công được đảm bảo thường xuyên, kịp thời, đúng chế độ, góp phần ổn định cuộc sống cho người có công, đảm bảo an sinh xã hội. Với những nỗ lực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của người có công được nâng lên, nhà ở được cải thiện khang trang; 100% hộ gia đình người có công của tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn giữ vững danh hiệu làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công. Công tác bảo trợ xã hội và giảm nghèo có nhiều tiến bộ. Hàng năm, thực hiện trợ cấp xã hội cho trên 40 ngàn lượt đối tượng BTXH tại cộng đồng, cứu trợ đột xuất, tặng quà tết cho hàng vạn hộ gia đình nghèo, đối tượng BTXH có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở bảo trợ xã hội đã duy trì và làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng cho các đối tượng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững từ 11,05% (năm 2011) giảm xuống còn 2,47 % (năm 2015), bình quân mỗi năm giảm 1,72 %. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 7,06%( năm 2011) xuống còn 2,87% (năm 2015). Đến cuối năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo cách tiếp cận đa chiều còn lại là 3,93% hộ nghèo; 4,0% hộ cận nghèo. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động được hơn 17 tỷ đồng, hỗ trợ cho hàng vạn lượt trẻ em trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã có 108 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Công tác Bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ bắt đầu đi vào hoạt động nề nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đã được quan tâm và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Các hoạt động xây dựng xã, phường không có tệ nạn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, chữa trị và tổ chức dạy nghề, lao động sản xuất cho học viên ở Cơ sở cai nghiện ma túy được củng cố, giữ vững ổn định trật tự. Công tác Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật Nhà nước. Các lĩnh vực công tác khác được quan tâm, thực hiện thường xuyên, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo để các lĩnh vực chuyên môn của ngành hoạt động thường xuyên, đạt hiệu quả 

Công tác chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn được thực hiện thường xuyên, các ngày lễ, tết, hiếu, hỷ, sinh nhật… cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình được thăm hỏi, tặng quà; hàng năm Công đoàn tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tổ chức cho đoàn viên công đoàn đi thăm quan tại những nơi danh lam, thắng cảnh trong nước; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Trong các phong trào thi đua, Công đoàn đã gắn thi đua lao động giỏi, với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Xây dựng môi trường làm việc không hút thuốc lá”, thực hiện “Văn hóa công sở”… Trong nhiệm kỳ 2012-2017 có hàng trăm lượt đoàn viên công đoàn được các cấp tặng danh hiệu thi đua, được khen thưởng.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xây dựng công đoàn vững mạnh đã có chuyển biến tích cực. Thông qua hoạt động phong trào của Công đoàn, nhiệm kỳ 2012-2017 đã có 76 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng, giáo dục và kết nạp vào Đảng cộng sản Việt nam. Các chế độ liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, như nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; cử cán bộ, viên chức tham gia đào tạo trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước… được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH đã hoạt động với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc thù riêng của cơ quan và từng đơn vị, nên đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, đạt kết quả cao; các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức được đoàn viên công đoàn nhiệt tình tham gia, hưởng ứng; công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức được chú trọng, nâng cao được chất lượng đoàn viên công đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ mới 2017 - 2022, Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”; 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước; 100% đoàn viên công đoàn hàng năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; 100% gia đình cán bộ, công chức,viên chức đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.  

Đ/c Khổng Sơn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Khổng Sơn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH và đồng chí Đinh Thị Xuân Hoa, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH nói chung và của Ban Chấp hành nói riêng. Những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí cũng mang tính gợi mở, định hướng cho chương trình hoạt động công tác công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức của ngành trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Đ/c Đinh Thị Xuân Hoa, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã làm việc với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 11 đồng chí và bầu 08 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ V.

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

 Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH Vĩnh Phúc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 được tiến hành đúng vào dịp kỷ niệm 87 năm "Ngày Phụ nữ Việt Nam". Nhân dịp này, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH đã có những bông hoa tươi thắm tặng các nữ đại biểu dự Đại hội, nhằm tôn vinh và ghi nhận những thành tích mà các nữ đoàn viên công đoàn, với mong muốn chị em hãy tiếp tục cố gắng phát huy sức lực và tâm huyết của mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào công chức, viên chức và hoạt động công đoàn của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH Vĩnh Phúc nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành nói chung và là tổ ấm, là chỗ dựa vững trắc trong mỗi gia đình và toàn xã hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đ/c Khổng Sơn Trường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Đinh Thị Xuân Hoa, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Các tin đã đưa ngày: