Kế hoạch và Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022

27/04/2022

Ngày 8/4/2022, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU về hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022. Cổng Thông tin điện tử của Sở Lao động - TB&XH đăng tải nội dung Kế hoạch số 77-KH/TU kèm theo Thể lệ Giải (sửa đổi, bổ sung) để các tác giả biết, tham dự Giải.

Đối tượng tham dự Giải

- Về tác giả: Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí tuyên truyền, phản ánh về công tác xây dựng Đảng của tỉnh được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) tỉnh Vĩnh Phúc và Trung ương. Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp phép.

Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa, được dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi báo chí của tỉnh và Trung ương vẫn được quyền tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

Thời gian tác phẩm dự Giải

Thời gian đăng tải, phát sóng tác phẩm tham dự Giải: Tính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022.

- Thời gian nhận tác phẩm dự Giải: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 01/11/2022 (theo dấu bưu điện).

- Thời gian lựa chọn tác phẩm xuất sắc để biểu dương, tặng thưởng tại tỉnh và chọn lọc gửi về Trung ương tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII: Từ ngày 02 - 8/11/2022.

- Thời gian gửi tác phẩm xuất sắc về Trung ương tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022: Hoàn thành trước ngày 10/11/2022.

Địa chỉ nhận hồ sơ tham dự Giải

Thống nhất các tác giả có tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022 chỉ gửi hồ sơ tham dự Giải về một địa chỉ duy nhất là: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – Cơ quan chủ trì, triển khai hưởng ứng Giải (qua phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), tầng 4, Tòa nhà Tỉnh ủy, số 1A, đường Kim Ngọc, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Số điện thoại liên hệ: 02113.860.814/0914.506.350.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm tổng hợp, gửi hồ sơ các tác phẩm xuất sắc được chọn lọc tại tỉnh về Trung ương tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII (sau khi đã chấm, lựa chọn ở cấp tỉnh).

SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng, giá trị giải thưởng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII (ở Trung ương)

(1) Số lượng giải thưởng

- Về tác phẩm: Có 1 giải Đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022 có một số giải: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

- Về giải tập thể: Có 15 giải xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

- Về Nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 1 nhà báo (nếu có).

- Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).

(2) Giá trị giải thưởng

- Giải Đặc biệt: 300.000.000đ

- Giải A: 100.000.000đ

- Giải B: 75.000.000đ

- Giải C: 50.000.000đ

- Giải Khuyến khích: 30.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài: 50.000.000đ

Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 10 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 10.000.000đ.

- Giải tập thể Xuất sắc: 50.000.000đ

- Tiền thưởng Nhà báo tiêu biểu: 50.000.000 đ

- Quà tặng nhân vật tiêu biểu: 10.000.000đ

- Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000đ

(3) Hình thức khen thưởng

- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

- Đối với Nhà báo tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

- Đối với nhân vật tiêu biểu: Trao quà tặng kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

- Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

- Đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Số lượng, giá trị thưởng các tác phẩm xuất sắc tại tỉnh

(1) Về số lượng

- Về tác phẩm: Tổ chức chấm, chọn mỗi loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, truyền hình) 5 tác phẩm xuất sắc để tặng thưởng; mỗi loại hình báo chí (phát thanh, ảnh báo chí) 3 tác phẩm xuất sắc để tặng thưởng. Tổng cộng là 21 tác phẩm. 

- Về tập thể: Tặng thưởng từ 2-3 đơn vị tiêu biểu trong triển khai, tham gia Giải.

 (2) Giá trị thưởng

 Mỗi tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí) được chọn lọc gửi tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII sẽ được thưởng 5.000.000 đồng/tác phẩm.

- Các tác phẩm được vào vòng chung khảo Giải toàn quốc: Thưởng 5.000.000 đồng/tác phẩm.

- Các tác phẩm đoạt giải Giải Búa liềm vàng lần thứ VII: Tùy thuộc vào mức độ giải được thưởng từ 7.000.000 – 20.000.0000 đồng/tác phẩm. (Các tác phẩm vào vòng chung khảo và đoạt giải chỉ nhận một mức thưởng cao hơn).

- Tập thể tiêu biểu trong triển khai, tham gia Giải: Thưởng 5.000.000đ/đơn vị.

 (3) Hình thức thưởng: Tặng tiền thưởng.

 (4) Kinh phí thưởng: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch số 77-KH/TU TẠI ĐÂY

Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY

Các tin đã đưa ngày: