Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.

28/07/2020

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: