Tập huấn chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

11/11/2020 | 04:15 AM

Sáng ngày 19/11, Sở Lao động-TB&XH phối hợp Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức lớp tập huấn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đại diện người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác công đoàn tại cơ sở và cán bộ được phân công phụ trách lĩnh vực bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.