Triển khai công tác thanh tra tại các công trình xây dựng theo Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2021

27/04/2021

Thực hiện Công điện số 553/CĐ-TTg ngày 14/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó có nội dung chỉ đạo “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động; thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động”.

Năm 2021, Bộ Lao động-TB&XH đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai Chiến dịch thanh tra lao động với chủ đề “Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại công trường xây dựng” với mục đích:

Một là, nâng cao nhận thức và tăng cường tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, người lao động và toàn thể xã hội; Cải thiện điều kiện làm việc của người lao động nhằm giảm thiểu rủi ro, sự cố gây mất an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, đặc biệt tại công trường dự án xây dựng.

Hai là, tăng cường hoạt động thanh tra tại các doanh nghiệp là nhà thầu thi công các dự án xây dựng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động; phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục.

Ba là, nâng cao năng lực cho hệ thống thanh tra lao động các cấp.

Ngày 14/4/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 1050/LĐTBXH-TTr chỉ đạo các địa phương tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại ít nhất 10 công trình xây dựng (riêng thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đồng Nai thanh tra ít nhất 15 công trình).

file đính kèm (...)

Nguyễn Anh Tuấn

Các tin đã đưa ngày: