Triển khai Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2021 trong lĩnh vực xây dựng

20/04/2021

Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH định hướng tổ chức các Chiến dịch Thanh tra lao động trong những lĩnh vực khác nhau, phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội và yêu cầu về đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc. Chiến dịch thanh tra lao động được thực hiện 05 lần trong các lĩnh vực: may mặc (năm 2015), xây dựng (năm 2016), điện tử (năm 2017), khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng (năm 2018); chế biến gỗ (2019) đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần ổn định quan hệ lao động hài hòa, có tác dụng lan tỏa tới việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác. Do điều kiện thực tế lĩnh vực xây dựng phát sinh tai nạn lao động tăng, Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH tổ chức Chiến dịch thanh tra lao động năm 2021 với chủ đề “Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại công trường xây dựng”; các nội dung thực hiện gồm:

- Hoạt động tuyên truyền: Nhằm trang bị cho người sử dụng lao động, người lao động những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động, qua đó nâng cao nhận thức về việc tuân thủ pháp luật, cải thiện điều kiện lao động, an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

- Hoạt động thanh tra: Thanh tra tại doanh nghiệp là nhà thầu thi công dự án xây dựng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động đặc biệt là vi phạm điều kiện làm việc cũng như vi phạm quy chuẩn an toàn, vệ sinh la động trong lĩnh vực xây dựng; phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục.

- Hoạt động giám sát, tổng kết: Thanh tra Lao động-TB&XH và đối tác ba bên sẽ giám sát chặt chẽ quá trình triển khai chiến dịch ở các địa phương và chủ trì việc tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc chiến dịch.

 

 ANH TUẤN - THANH TRA SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH

Các tin đã đưa ngày: