Triển khai công tác thanh tra tại các công trình xây dựng theo Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2021 (27/04/2021)

Triển khai công tác thanh tra tại các công trình xây dựng theo Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2021

Triển khai Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2021 trong lĩnh vực xây dựng (20/04/2021)

Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH định hướng tổ chức các Chiến dịch Thanh tra lao động trong những lĩnh vực khác nhau, phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội và yêu cầu về đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc.

Phát động Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2021 (06/04/2021)

Sáng ngày 02/4/2021, tại thành phố Bôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH phát động Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2021 với chủ đề “Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại công trường xây dựng”.

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (08/05/2019)

Ngày 20/11/2018, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 Chương, 96 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 với một số nội dung...

Một số điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (10/04/2019)

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Triển khai Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2019 trong ngành chế biến gỗ (05/04/2019)

Chiến dịch thanh tra lao động được thực hiện 04 năm liên tiếp trong các lĩnh vực: may mặc (năm 2015), xây dựng (năm 2016), điện tử (năm 2017), khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng (năm 2018);

Lễ phát động Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019 (03/04/2019)

Sáng ngày 27/3/2019, tại Bình Dương, Bộ Lao động-TB&XH phát động Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019 với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ”.

Hội thảo An toàn vệ sinh lao động với các doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc (09/05/2018)

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018, ngày 8/5/2018, Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh tổ chức Hội thảo An toàn vệ sinh lao động với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty Honda Việt Nam.

Tổ chức Lễ phát động Chiến dịch thanh tra lao động năm 2018 (09/05/2018)

Ngày 27/4/2018, tại Hà Nội, Bộ Lao động-TB&XH đã tổ chức Lễ phát động chiến dịch Thanh tra lao động năm 2018 với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng vì an toàn, sức khỏe người lao động”.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho doanh nghiệp điện tử (19/05/2017)

Thực hiện các hoạt động của Chiến dịch thanh tra lao động năm 2017 trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp điện tử, ngày 19/5/2017, Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH phối hợp với Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyền truyền, phổ biến pháp luật lao động cho các doanh nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: