Hội đồng Quản lý nguồn vốn giải quyết việc làm tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Quỹ giải quyết việc làm tỉnh, giai đoạn 2013-2018

25/07/2019

Sáng ngày 24/7/2019 tại Sở Lao động-TB&XH, Hội đồng quản lý nguồn vốn giải quyết việc làm tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Quỹ giải quyết việc làm tỉnh, giai đoạn 2013-2018.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý nguồn vốn giải quyết việc làm tỉnh chủ trì, cùng các đồng chí Nguyễn Việt Phương-Giám đốc Sở Lao động-TB&H, Phó chủ tịch Hội đồng, các thành viên và thành viên tổ giúp việc cho Hội đồng. Ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ và các cơ quan truyền thông như Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cũng đến dự và đưa tin về Hội nghị.

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm hoạt động của nguồn vốn GQVL tỉnh

Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 2011 theo Quyết định số 3510/QĐ-CT ngày 12/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Năm 2016, căn cứ Văn bản số 730/TTg-KTTH ngày 6/5/2016 Thủ tướng Chính Phủ về việc giải thể Quỹ giải quyết việc làm địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 về việc giải thể Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi giải thể, UBND tỉnh kịp thời ban hành các Quyết định về việc Thành lập và kiện toàn Hội đồng quản lý nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

 Từ năm 2013 đến 2018, tổng nguồn vốn Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho công tác giải quyết việc làm là 222.335.038.759 đồng (Trong đó cho vay xuất khẩu lao động là 37.712.033.341 đồng; Cho vay giải quyết việc làm trong nước là 184.623.005.418 đồng).  Đã thực hiện cho vay tự tạo việc làm tại chỗ cho 8.167 hộ với số tiền 249.056.000.000 đồng, giải quyết việc làm được cho 8.737 lao động. Vay xuất khẩu lao động  cho 1.271 hộ với số tiền 71.613.000.000 đồng, giải quyết việc làm được cho 1.301 lao động. Tính đến hết năm 2018, nợ quá hạn là 183,700.000 đồng (trong đó nợ quá hạn của giải quyết việc làm tại chỗ là 113,700.000 đồng và nợ quá hạn của xuất khẩu lao động là 70.000.000 đồng).

Công tác kiểm tra, giám sát hằng năm được Sở Lao động-TB&XH chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Chính sách xã hội và Phòng Lao động-TBXH các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. Qua đánh giá, hầu hết các dự án được kiểm tra đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả.Từ nguồn vốn vay, các hộ đã đầu tư vào kinh doanh, chăn nuôi, phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho hộ gia đình, tự tạo việc làm, xây dựng các mô hình điển hình về sản xuất, chăn nuôi nhằm từng bước cải thiện nâng cao đời sống. Đối với những dự án vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản theo hợp đồng: Người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, hàng tháng, quý người lao động đều gửi tiền về cho gia đình  ngoài việc trả lãi và trả một phần nợ gốc cho Ngân hàng còn có cả tiền tích lũy.

Tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Việt Văn-Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng quản lý nguồn vốn GQVL nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh đã hoạch định và triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội quan trọng, huy động các nguồn lực xã hội tham gia gánh vác trọng trách an sinh và chính sách về giải quyết việc làm là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu. Có thể nói, giải quyết việc làm qua hỗ trợ vay vốn đã thực sự gắn liền với định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, trong thời gian tới Sở Lao động-TB&XH-Cơ quan thường trực cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác giải quyết việc làm đến người lao động đặc biệt là lao động nông thôn để nâng cao nhận thức của người dân về chính sách giải quyết việc làm;  Thông tin rộng rãi cho xã hội về hiệu quả của các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vốn vay tự tạo việc làm tại chỗ theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh để người lao động không có điều kiện về vốn có thể chủ động tạo việc làm cho bản thân, phát triển kinh tế hộ gia đình; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các dự án vay vốn; Tích cực hơn nữa trong việc đôn đốc hộ vay thu hồi vốn vay đúng thời hạn, đặc biệt đối với những dự án quá hạn./.

Nguyễn Thị văn - Phòng Việc làm - An toàn lao động

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: