HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM CỦA TỈNH CHO HỌC SINH CUỐI KHÓA TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN TAM DƯƠNG

27/03/2019

Năm 2019, Sở Lao động-TB&XH triển khai công tác tuyên tuyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm của tỉnh cho người học cuối khóa tại các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019;

 Ngày 25/03/2019, Sở Lao động - TB&XH tổ chức hội nghị tuyên tuyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm của tỉnh cho học sinh cuối khóa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tam Dương. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng Việc làm - ATLĐ,Trung tâm Đào tạo Lao động xuất khẩu, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tam Dương và 140 em học sinh cuối khóa của Trung tâm.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho học sinh cuối khóa tại Trung tâm GDDN- GDTX huyện Tam Dương

Tại hội nghị, các đồng chí giảng viên đã tuyên truyền, phổ biến hệ thống các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ, tạo việc làm đồng thời hướng dẫn trình tự thực hiện quy trình, thủ tục hỗ trợ một số chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; quy trình thủ tục hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm tại chỗ, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Hội nghị là cơ hội để những học sinh, sinh viên cuối khóa đang học tập tại Trung tâm GDNN-GDTX nắm bắt được những chính sách hỗ trợ, tạo việc làm rất ưu việt của tỉnh nhà để sau khi ra trường, tùy từng nhu cầu, điều kiện cụ thể mà các em có thể tiếp cận được những chính sách này một cách dễ dàng./.

Nguyễn Thị Văn - Phòng Việc làm – An toàn lao động

 

Các tin đã đưa ngày: