HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM TỪ NGÂN SÁCH TỈNH VÀ TRUNG ƯƠNG CHO CÁC HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

06/12/2018

Với mong muốn các học viên sau khi cai nghiện thành công trở về cộng đồng có cơ hội tự tạo việc làm, hạn chế tình trạng tái nghiện trở lại, ngày 06/12/2018, Sở Lao động - TB&XH tổ chức Hội nghị tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm từ ngân sách tỉnh và trung ương cho các học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Bá Hải - Chi cục phó Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, ông Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Cơ sở cai nghiện Ma túy, ông Nguyễn Duy Hiếu, Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ, Sở Lao động - TB&XH và 199 học viên hiện đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Tại Hội nghị, giảng viên cấp tỉnh đã cung cấp hệ thống các văn bản liên quan và trình tự thực hiện các chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm của tỉnh (ban hành tại Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND và Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND) và Trung ương (Nghị định số 61/2015/NĐ-CP).

Hội nghị là cơ hội để các học viên tại cơ sở Cai nghiện ma túy phần nào hiểu được sự quan tâm của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị, đồng thời mong muốn các học viên sớm cai nghiện thành công và tái hòa nhập cộng đồng, có cơ hội vay vốn tự tạo việc làm và giúp họ phát triển kinh tế gia đình, hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Phan Thị Minh Tâm-  Phòng Việc làm – An toàn lao động

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: