HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI CHỖ, ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2018-2020.

15/11/2018

Với mong muốn tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết việc làm các cấp, đội ngũ cán bộ tuyển chọn lao động tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ngày một năng động, tinh nhuệ và phát huy tốt nhất những phẩm chất đạo đức công vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong hai ngày 15 và 16/11/2018, Sở Lao động – TB&XH đã tổ chức hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm tại chỗ, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2018-2020.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Trị, Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố cùng toàn thể đội ngũ cán bộ giải quyết việc làm các cấp và đội ngũ cán bộ tuyển chọn, cung ứng lao động của 3 Trung tâm: Dịch vụ việc làm, Dịch vụ việc làm thanh niên, Đào tạo lao động xuất khẩu và trên 60 doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động đang tuyển lao động trên địa bàn tỉnh tham gia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Trị nhấn mạnh Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh là chủ trương, chính sách lớn của tỉnh Vĩnh Phúc về hỗ trợ người lao động trong hoạt động nghề nghiệp và định hướng việc làm trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số vướng mắc. Để các chính sách hỗ trợ sớm đi vào cuộc sống, người lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh một cách thuận tiện đồng chí đề nghị các học viên tham dự hội nghị nghiêm túc tiếp thu và là tuyên truyền viên hệ thống văn bản này đến với người lao động và nhân dân.

Tại hội nghị, các đồng chí giảng viên đã truyền đạt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Quyết định 49 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay đối với người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giới thiệu Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn cụ thể quy trình, hồ sơ thủ tục, các biểu mẫu đơn đề nghị vay vốn tự tạo việc làm, hỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện một số chính sách hỗ trợ tại cơ sở.

Phan Thị Minh Tâm

Phòng Việc làm – An toàn lao động

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: