Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu thực hiện tốt công tác Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC&CNCH và Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2018

19/02/2018

Sáng ngày 18/01/2018, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC Số 1 tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC&CNCH và Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2018 tại Trung tâm.

Thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy định pháp luật về công tác PCCC&CNCH; Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-TTĐTLĐXK ngày 16/01/2018 của Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC,CNCH và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2018.

Tham dự Hội nghị gồm toàn thể  70 cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên và học viên Trung tâm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Tiến – Giám đốc Trung tâm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tiến, Giám đốc Trung tâm xác định công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi mỗi cơ quan, mỗi hộ gia đình và cá nhân phải thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy nhằm, ngăn chặn không để xảy ra cháy nổ.

Đồng chí Nguyễn Thế Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh, Đội trưởng Đội tuyên truyền  Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 đã phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH; Phương pháp, cách thức tăng cường hiệu quả của công tác PCCC tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, hộ gia đình…. và đồng chí Trần Văn Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 trực tiếp hướng dẫn những kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần thiết khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH và  hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ PCC&CNCH

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cho các cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên và học viên nắm vững các quy định của Nhà nước về công tác PCCC&CNCH; Phát huy vai trò của  lực lượng PCCC cơ sở, tăng cường khả năng sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo kịp thời và có hiệu quả; Trang bị cho cán bộ, viên chức, nhân viên, giáo  viên, học viên và đội PCCC của Trung tâm những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH, sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện có tại Trung tâm góp phần làm giảm tới mức thấp nhất các vụ cháy và hạn chế thiệt hại do cháy gây ra./.

Doãn Thị Thanh Huế- TTĐTLĐXK

Các tin đã đưa ngày: