Doanh nghiệp dân doanh thành lập mới tăng cả về vốn đầu tư và số doanh nghiệp

24/04/2020

Vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ba tháng đầu năm, Vĩnh Phúc có 260 doanh nghiệp dân doanh được thành lập với tổng vốn đăng ký 1.880 tỷ đồng, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và 4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp được thành lập mới chủ yếu là công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân. Thành phố Vĩnh Yên tiếp tục là địa phương dẫn đầu tỉnh về số doanh nghiệp thành lập mới.

Lũy kế đến hết tháng 3/2020, toàn tỉnh có 10.901 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 123.000 tỷ đồng. Trong đó có gần 7.700 doanh nghiệp đang hoạt động; trên 3.200 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn hoặc chờ giải thể.

Để giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, trước mắt là vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Vĩnh Phúc sẽ tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ, rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Cùng với đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Tiếp tục thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các huyện, thành phố; duy trì hiệu quả hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời giải quyết các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp.

TheoThanh Nga-vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: