3 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho 2.930 lao động

24/03/2020

Thông thường sau Tết nguyên đán là thời điểm các doanh nghiệp cần tuyển lượng lớn lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cho cả năm và cũng là lúc người lao động có nhu cầu tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Song từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 có tác động trực tiếp tới thị trường lao động tại tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 3 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho 2.930 lao động, đạt 12,7% kế hoạch năm 2020. Trong đó, đã giải quyết việc làm cho 2.800 lao động trong nước và đưa 130 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

Tuy nhiên, khảo sát tại một số doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực điện tử và may mặc cho thấy, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong quá trình tuyển dụng lao động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến lao động có tâm lý ngại tiếp xúc, làm việc với chủ người nước ngoài, đặc biệt là người đến từ các quốc gia, vùng, lãnh thổ có tình hình dịch bệnh phức tạp. Trong qúy I/2020, số lao động thuộc các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp giảm gần 180 người so với thời điểm 31/12/2019.

UBND tỉnh đã giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương cùng với thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm năm 2020 cần bảo đảm cân đối cung - cầu lao động và chủ động đề xuất các biện pháp giải quyết, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời; cung cấp thêm thông tin về cung cầu lao động để doanh nghiệp nắm bắt tình hình, tuyển chọn lao động phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, có phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Mai Hương-vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: