ĐBQH: Tuổi thọ cao, tăng tuổi nghỉ hưu là hoàn toàn cần thiết (14/06/2019)

Đây là khẳng định của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại thảo luận hội trường về Bộ luật Lao động (sửa đổi). "60 năm qua không hề tăng bất kỳ tuổi nào, trong khi hệ thống tuổi thọ của chúng ta đã tăng từ năm 1960 là 59,04 đến giờ là 76,05 tuổi. Như vậy, tuổi thọ cao gây áp lực cho toàn bộ hệ thống quỹ hưu trí Việt Nam”, ông Nhưỡng nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến ủng hộ điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) (12/06/2019)

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Dự luật được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp này, dự kiến sẽ thảo luận vào chiều mai (12/6) tại nghị trường.

LỄ MIT TINH HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019. (15/05/2019)

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương về việc tổ chức Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2018.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ, tạo việc làm của tỉnh cho học sinh cuối khóa tại Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố (08/04/2019)

Ngay sau Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm của tỉnh cho học sinh cuối khóa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tam Dương, Sở Lao động-TB&XH tiếp tục phối hợp với các Trung tâm GDNN-GDTX của các huyện, thành phố: Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc, Tam Đảo và Vĩnh Tường trong việc tuyên tuyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm của tỉnh cho học sinh cuối khóa tại Trung tâm.

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM CỦA TỈNH CHO HỌC SINH CUỐI KHÓA TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN TAM DƯƠNG (27/03/2019)

Năm 2019, Sở Lao động-TB&XH triển khai công tác tuyên tuyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm của tỉnh cho người học cuối khóa tại các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019;

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM TỪ NGÂN SÁCH TỈNH VÀ TRUNG ƯƠNG CHO CÁC HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY (06/12/2018)

Với mong muốn các học viên sau khi cai nghiện thành công trở về cộng đồng có cơ hội tự tạo việc làm, hạn chế tình trạng tái nghiện trở lại, ngày 06/12/2018, Sở Lao động - TB&XH tổ chức Hội nghị tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm từ ngân sách tỉnh và trung ương cho các học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy.

ĐƯA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN GẦN VỚI NGƯỜI DÂN (03/12/2018)

Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh là chủ trương, chính sách lớn của tỉnh Vĩnh Phúc về hỗ trợ người lao động trong hoạt động nghề nghiệp và định hướng việc làm trong giai đoạn 2016-2020.

HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC CHO VAY VỐN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 207/2015/NQ-HĐND TẠI HUYỆN TAM ĐẢO (22/11/2018)

Ngày 21/11/2018, Sở Lao động – TB&XH tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cho vay vốn từ nguồn ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND tại Huyện Tam Đảo.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI CHỖ, ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2018-2020. (15/11/2018)

Sở Lao động – TB&XH đã tổ chức hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm tại chỗ, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2018-2020.
Các tin đã đưa ngày: