TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ, XÂY DỰNG QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” NĂM 2017

31/07/2017

Những năm qua, công tác vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động tri ân được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo; các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và các địa phương tích cực hưởng ứng; các tầng lớp nhân dân quan tâm và nhiệt tình thực hiện, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh Vĩnh Phúc những năm qua đã góp phần giúp người có công với cách mạng và thân nhân người có công cải thiện đời sống dưới nhiều hình thức như tặng sổ tiết kiệm; chăm sóc, đỡ đầu cho con thương bệnh binh, liệt sỹ; phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở; xây dựng, nâng cấp và cải tạo các công trình nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ...

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 4 trao số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho cụ Trương Thị Nghé, là vợ liệt sỹ Trần Văn Ninh (xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo)

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành công văn số 2237/KH-UBND, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017. Chỉ tiêu vận động Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017 toàn tỉnh là 4,6 tỷ đồng. Trong đó: Qũy cấp tỉnh là 1 tỷ đồng, cấp huyện là 2,1 tỷ đồng, cấp xã là 1,5 tỷ đồng.

Khu mộ liệt sỹ tỉnh Vĩnh Phú tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị)

Tính đến ngày 31/7, tổng hợp bước đầu, Ban Quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh đã nhận được 700 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân…Trong đó, có một số cơ quan, đơn vị tiêu biểu như công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn đã ủng hộ 100 triệu đồng, Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại Hà Nội tặng 74 con bò (trị giá 12 triệu đồng) cho các hộ chính sách gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc …

Để tiếp tục giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh đặc biệt, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, góp thêm nguồn lực để tôn tạo các công trình ghi công liệt sỹ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Đồng chí Vũ Việt Văn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban quản lý Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh đã phát biểu chỉ đạo, yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác vận động ủng hộ, xây dựng Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017. Đồng chí Vũ Việt Văn ghi nhận những đóng góp quý báu của các ngành, các cấp, của doanh nghiệp, cá nhân trong thời gian qua đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Qũy “Đền ơn đáp nghĩa”. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị, tổ chức, cá nhân đã quan tâm ủng hộ vẫn còn một ít địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chưa tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đóng góp ủng hộ Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BQL Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh chỉ đạo:

1. Sở Lao động - TB&XH - thường trực Ban quản lý Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh tiếp tục tiếp nhận kinh phí ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, tổng hợp kết quả, định kỳ báo cáo Trưởng ban quản lý Qũy và UBND tỉnh kết quả để có sự chỉ đạo kịp thời.

2. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Sở Thông tin – Truyền thông tăng cường phối hợp với Sở Lao động - TB&XH trong công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, mục đích và ý nghĩa của việc đóng góp xây dựng Qũy “Đền ơn đáp nghĩa”; kịp thời biểu dương những đơn vị, địa phương và cá nhân làm tốt công tác này; Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở những đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban quản lý Qũy cùng cấp trong công tác vận động thu quỹ, tham gia vào việc giám sát, kiểm tra thu chi quỹ và tổ chức công khai quỹ.

Nguyễn Tiến Quyết - Phòng NCC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: