Quy định về lấy mẫu giám định ADN xác nhận danh tính liệt sĩ

30/12/2021

Theo Công văn số 600/NCC-TBLS ngày 21/6/2012 của Cục Người có công, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có quy định đối tượng lấy mẫu sinh phẩm thân nhân gồm: “Mẹ liệt sĩ; bà ngoại của liệt sĩ; anh chị em cùng mẹ liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ”.

Phương pháp lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ:

Chỉ lấy mẫu sinh phẩm đối với những hài cốt liệt sĩ còn cốt (xương) và lấy mẫu theo thứ tự ưu tiên như sau: răng lấy từ 1 - 2 răng còn nguyên vẹn của bộ hài cốt (ưu tiên các răng từ lớn đến nhỏ); xương lấy 01 mẫu xương với kích thước tối thiểu 2 x 2cm theo thứ tự ưu tiên: xương dài, xương ngắn, xương khó định hình, xương dẹt, xương vừng. Lựa chọn các mẫu xương còn chắc nhất, nguyên vẹn nhất.

Trong trường hợp hài cốt đã mủn nát, không thể thu thập được răng hoặc các mảnh xương nguyên vẹn thì cố gắng chọn lựa các mẩu xương tốt nhất còn sót lại.

Mẫu hài cốt sau khi lấy phải được bảo quản trong túi nilon có niêm phong xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi quản lý mộ), ngoài bì ghi rõ xác định danh tính đối với liệt sĩ (họ và tên, nguyên quán, ngày tháng năm hy sinh), thời gian, địa điểm, thông tin liên quan, tình trạng chung, tình trạng mẫu, vị trí của mẫu trong hài cốt và ký hiệu mẫu sinh phẩm.

Ký hiệu mẫu sinh phẩm được viết bằng chữ in hoa bao gồm: Ký hiệu tên địa phương đang quản lý mộ (sử dụng ký hiệu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Thông tư hướng dẫn số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), gạch chéo rồi ghi tiếp tên nghĩa trang liệt sĩ nơi lấy mẫu (ghi rõ khu, lô, hàng, mộ) hoặc địa chỉ nơi lấy mẫu, gạch chéo rồi ghi tiếp ngày tháng năm lấy mẫu.

Mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ: Chỉ thực hiện nếu lấy được mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ: dối tượng lấy mẫu sinh phẩm: Ít nhất lấy mẫu của 2 trong số những người thân có mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ của liệt sĩ, cụ thể như sau: Mẹ liệt sĩ; bà ngoại của liệt sĩ; Anh chị em cùng mẹ với liệt sĩ; Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ;

Khi không có thân nhân là những đối tượng nêu trên, có thể lấy của những người có quan hệ họ hàng xa hơn nhưng vẫn có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với liệt sĩ như: Anh em còn dì, con già với liệt sĩ; Con của chị gái, em gái của liệt sĩ.

* Mẫu sinh phẩm: Mẫu tóc: Lấy từ 10 đến 20 sợi tóc có cả chân tóc; Mẫu móng tay hoặc móng chân. Cắt từ 5 – 10 mẫu móng tay hoặc móng chân sau khi đã rửa sạch móng nơi cắt bằng xà phòng và bàn chải.

Gửi mẫu sinh phẩm:

Sau khi tiến hành lấy đủ mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, trong thời gian không quá 5 ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ đang cư trú có trách nhiệm gửi ngay bộ mẫu sinh phẩm kèm công văn và các giấy tờ liên quan đến Cục Người có công để chuyển mẫu đến Trung tâm giám định thực hiện việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
 

Trường hợp thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng trực tiếp mang mẫu sinh phẩm đến Cục Người có công thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giới thiệu.

Trả kết quả giám định:

- Các đơn vị giám định sẽ chuyển kết quả giám định đến Cục Người có công.

- Căn cứ kết quả giám định, Cục Người có công có công văn thông báo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đại diện thân nhân liệt sĩ biết.

- Những trường hợp sau khi đã giám định ADN xác định được hài cốt liệt sĩ đúng cùng huyết thống với thân nhân liệt sĩ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi có mộ) chỉ đạo việc gắn bia ghi tên liệt sĩ và thực hiện chính sách theo quy định.

Trường hợp sau khi đã giám định ADN cho kết quả hài cốt liệt sĩ không cùng huyết thống với thân nhân liệt sĩ thì trên bia mộ liệt sĩ vẫn giữ nguyên những thông tin như ban đầu đã có.

- Những hài cốt liệt sĩ đã lấy mẫu sinh phẩm để giám định xác định danh tính, Sở lập danh sách theo dõi và thực hiện quản lý thông tin liên quan đến việc lấy mẫu sinh phẩm giám định lưu trong hồ sơ mộ chí./.

Dương Thị Thủy - Phòng NCC

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: