Quà Chủ tịch nước Tết Nhâm Dần 2022 cho Người có công với cách mạng

28/12/2021

Ngày 27/12/2021, Chủ tịch nước ký ban hành Quyết định số 2408/QĐ-CTN Về việc tặng quà cho một số đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, tặng mức quà 600.000 đồng cho các đối tượng:

*) Người có công với cách mạng:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, suy giảm khả năng laio động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

*) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Tặng mức quà 300.000 đồng cho các đối tượng:

*) Người có công với cách mạng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

*) Đại diện thân nhân liệt sĩ.

*) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Kinh phí thực hiện được bố trí trong Kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

File đính kèm

Dương Thị Thủy -Phòng NCC

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: